De Man met de Hamer – Olav Etman

Voorzitter Dorpsraad Grijpskerk

GRIJPSKERK – ‘We hebben van oudsher twee verenigingen die zich hard maken voor Grijpskerk. Dit waren de Dorpscoöperatie en Dorpsbelangen. Ik maakte zelf deel uit van Dorpsbelangen. Grijpskerk is een dorp met ongeveer 2500 inwoners. Daar heb je eigenlijk niet twee groepen voor nodig. Daarom zijn we gefuseerd tot één organisatie; Dorpsraad Grijpskerk. Dat is officieel gebeurd op 1 januari, uiteraard moesten we het toen nog wel inrichten. We zochten een voorzitter die niet onderdeel was van de vorige twee groepen. Helaas konden we niemand vinden en kwam de klus bij mij terecht. Dit doe ik overigens met veel plezier. Ik ben niet zo van het toespraken geven en andere taken die je eerder bij een burgemeester verwacht, maar ik houd me graag bezig met het inrichten van de organisatie. Na de zomer, nu dus ongeveer, gaan we opnieuw op zoek naar een voorzitter. Als Dorpsraad vertegenwoordig je Grijpskerk, maar de leden zijn niet democratisch gekozen. We zijn allemaal vrijwilligers met goede bedoelingen, maar graag komen we erachter wat het dorp graag wil. Daarom nodigen we mensen uit Grijpskerk uit om 13 september met ons in gesprek te gaan. Uiteraard onder het genot van een broodje en een bak koffie. We verdelen de mensen dan in tien groepen en bespreken wat de inwoners graag willen dat er gebeurt in Grijpskerk, waar zorgen liggen en wat juist al goed gaat. We hebben een eerlijke loting gehouden waar vijftig adressen uit zijn gekomen. Deze adressen schrijven we aan om in gesprek met ons te gaan. We hebben voor de zekerheid ook nog reserve adressen getrokken. Ik heb goede hoop dat we binnenkort met vijftig adressen in gesprek kunnen gaan. Het tweede idee is om een vragenlijst te verspreiden onder de dorpelingen om erachter te komen wat er speelt. Zelf ben ik een echte stadsjongen. Ik heb in Den Haag en in de stad Groningen gewoond. Mijn eerste indruk van Grijpskerk was meteen goed. Het is een actief dorp met een rijk verenigingsleven en grote onderlinge verbondenheid. Ik hoop dat er veel mensen mee zullen doen aan de enquête. Op 1 november gaan we in De Nieuwe Wierde onze bevindingen terugkoppelen aan het dorp. Wij zijn uiteraard allemaal vrijwilligers. Maar we gaan in gesprek met de gemeente en ons hard maken voor de onderwerpen die naar voren zullen komen. Meer informatie is te vinden via www.dorpsraadgrijpskerk.nl. Je mag mij ook mailen via: voorzitter@dorpsraadgrijpskerk.nl.’