De (ON)GENODE Gast

Wat: Burgemeester Ard van der Tuuk leest voor

Wanneer: Donderdagochtend 8 september om 09.00 uur

Waar: Samenlevingsschool de Binding in Opende

OPENDE – De woensdagochtend van basisschoolleerlingen aan samenlevingsschool de Binding in Opende begon op 14 september wel heel bijzonder. In het kader van de Gouden Weken kwam burgemeester Ard van der Tuuk langs om voor te lezen. Speciaal voor de gelegenheid las hij voor uit het ‘Het grote niet te vermijden verhalenboek’. Het thema van het verhaal: Pesten.

De eerste weken na de grote schoolvakantie worden ook wel de Gouden Weken genoemd. De Gouden Weken verwijzen naar de verschillende fasen die leerlingen met elkaar doorlopen in het proces dat leidt tot groepsvorming. Na de vakantie begint zo’n proces weer helemaal opnieuw: leerlingen verkennen elkaar, de docent en de regels. Daarnaast maken leerlingen en docenten in de Gouden Weken met elkaar afspraken over de normen en waarden binnen de groep. Ook worden er afspraken gemaakt over hoe om te gaan met pesten. Om het schooljaar positief te starten en hiermee de groepsvorming te stimuleren, worden er op verschillende basisscholen uiteenlopende activiteiten georganiseerd. Zo ook op samenlevingsschool de Binding. Speciaal voor de gelegenheid las Burgemeester van der Tuuk om 09.00 uur een verhaal over pesten voor. De aanwezige kinderen en juffen luisterden aandachtig naar het verhaal. Toch dwaalde de aandacht van sommige kinderen enige tijd af naar de ongenode gast, die zich gewapend met een camera behendig door de ruimte bewoog. Weer enkele andere kinderen keken naar de grond of via de hoge ramen in het lokaal verlangend naar buiten, waar kinderen uit groep 1 en 2 zich vermaakten met schepjes en skelters. Toch ging de aandacht van het overgrote deel van de kinderen enkel uit naar de burgemeester. De burgemeester las zo’n 20 minuten voor. Speciaal voor de gelegenheid had de burgemeester zijn zilveren ambtsketting meegebracht. Deze kon door de kinderen tijdens het voorlezen in stilte bekeken worden.

Na het voorlezen was er tijd voor een nabespreking van het voorgelezen verhaal. De burgemeester vroeg de kinderen of er op deze school ook wel eens gepest werd. De kinderen gaven eerlijk toe dat pesten toch nog wel eens voorkomt op school, ondanks de gemaakte afspraken. De aanwezige juffen haakten hierop in door te vertellen dat er speciale antipest-coördinatoren op school zijn aangesteld. Wanneer kinderen gepest worden of zien dat een ander kind gepest wordt, kunnen ze dit bespreekbaar maken bij de antipest-coördinator, zonder dat ze zich hiervoor hoeven te schamen. Wanneer ze het dus moeilijk vinden om te bespreken met hun eigen juf of meester, kunnen ze bij een antipest-coördinator terecht. Burgmeester van der Tuuk: ‘Soms doe of zeg je dingen zonder dat je door hebt dat dit helemaal niet leuk is voor een ander. Het is belangrijk om hier in ieder geval met elkaar over te kunnen praten.’ De meeste kinderen knikten begrijpend.

Nadat het onderwerp werd afgerond, kregen de kinderen nog de gelegenheid om persoonlijke vragen te stellen aan de burgemeester. De meeste kinderen leken zich hier ontzettend op verheugd te hebben; tientallen vingers vlogen onmiddellijk de lucht in. Er werden uiteenlopende vragen gesteld die tot een luchtige afsluiting van de ochtend leidde. Van ‘hoe vindt u het om rijk te zijn’ tot ‘wat is uw lievelingsdier’ en ‘in welke auto rijdt u’. De burgemeester legde vol geduld uit dat hij niet heel rijk is en dat burgemeester zijn niet altijd makkelijk is. Soms moet je ook moeilijke, lastige of saaie dingen doen. Zoals heel veel vergaderen. Het lievelingsdier van de burgemeester bleek overigens de zeehond te zijn, tot grote vreugde van een van de kinderen uit het publiek.

Zowel de kinderen als docenten vertrokken uiteindelijk met een lach op hun gezicht uit het voorleeslokaal. Zo ook de ongenode gast, die stiekem evenveel genoot van het voorlezen als de aanwezige kinderen.