DE (ON)GENODE GAST

DOEZUM – Op woensdagmiddag 12 januari meldde de ongenode gast zich bij een loods aan de Peebosserdwarsweg, nabij Doezum. De loods diende als ‘schuilplaats’ voor de beroemde boot met de naam ‘Kameleon’, welke in het kader van de jaarlijkse oudejaarsstunt door de Doezumer Oudejaars Ploeg (DOP) in december werd ‘ontvreemd’ dan wel ‘geleend’ uit het Friese Terherne, dat vooral bekendheid geniet als het Kameleondorp. De stunt is in Doezum goed gevallen, maar de vraag was natuurlijk of dat ook gold voor de rechtmatige eigenaren van de boot. Voor de zekerheid werd vooraf contact gelegd en daarbij bleek dat de Doppers met een redelijk gerust hart de boot terug naar Terherne konden brengen. De Friezen leken de stunt van de DOP zelfs aan te grijpen om er een ludieke actie tegenover te zetten. De trailer met daarop de Kameleon werd achter de auto van chauffeur Richard Kooistra gekoppeld. Richard was ook de chauffeur bij het ophalen van de boot en kan derhalve als medeplichtige worden aangemerkt. De ongenode gast reed achter Richard aan om via een wel zeer toeristische route door het Friese land getuige te kunnen zijn van de overdracht van de Kameleon. In rol van Hielke en Sietse Klinkhamer was ook de Doezumer tweeling Eelke en Jelle de Jong van de partij. Het gezelschap werd gecompleteerd door Jorn Broersma en Dirk-Jan Froentjes, die zich hadden uitgedost als twee nozems uit de legendarische jeugdboekenserie over de avonturen van de Kameleon. Aangekomen in Terherne werd het gezelschap opgewacht bij de brug, door niemand minder dan veldwachter Zwart, die in vol ornaat met een stopteken de auto met daarachter de trailer stoppen tot maande. De ook aanwezige Kees Dijkstra (in de serie de ondeugende vriend van de tweeling Hielke en Sietse) was ook aanwezig en klom meteen bij zijn vrienden in de Kameleon. Veldwachter Zwart had uiteraard al een melding ontvangen over de al dan niet tijdelijke verdwijning van de Kameleon. De uitleg van het gezelschap uit Doezum dat het een oudejaarsstunt betrof en geen diefstal, kon de wetsdienaar niet meteen overtuigen. De Doezumers werden aangehouden en gesommeerd veldwachter Zwart te volgen naar het Kameleonmuseum. Hielke, Sietse en Kees werden opgesloten in een heuse cel en Zwart pleegde telefonisch overleg met de burgemeester. Deze toonde begrip voor de actie van de DOP, omdat met de stunt aandacht werd gevraagd voor een heikele kwestie in Doezum. Zoals bekend maakte de DOP een statement over het omstreden uitbaggeren van de Doezumertocht. De DOP haakte hierop op in, door ervoor te pleiten om de brug, welke in Peebos verkeer over de Doezumertocht mogelijk maakt, weer in ere te herstellen. De brug kan vanwege een omgesmolten contragewicht niet meer geopend worden, waardoor scheepvaart onmogelijk is. Directeur Nop de Graaf, die zich voor de gelegenheid had uitgedost als Gerben Zonderland uit de jeugdboekenserie, sprak van een ijzersterke actie en bleek zich in de problematiek verdiept te hebben. Hij stelde voor om alle ruim 60.000 inwoners van de gemeente Westerkwartier een leeg blik bij het gemeentehuis in te laten leveren, om deze blikken vervolgens te laten omsmelten voor een nieuw contragewicht. Het mag duidelijk zijn dat de mannen en vrouwen van de DOP niet voor deze verlenging van hun stunt gaan kiezen. Ze zullen bij de volgende jaarwisseling ongetwijfeld met een nieuwe en spraakmakende stunt van zich laten horen en zien. Namens de DOP werd voor het lenen van de boot aan de directeur een slagroomtaart van bakker Hamersma uit Grootegast overhandigd, alsmede een enveloppe met inhoud welke aan de renovatie van de Kameleon besteed kan worden.