De Ster neemt voormalig jongerencentrum Avalon Zuidhorn over

ZUIDHORN – De gemeente Westerkwartier heeft overeenstemming bereikt met werk- en leerbedrijf De Ster in Zuidhorn over de eigendomsoverdracht van voormalig jongerencentrum Avalon aan het Van Starkenborghkanaal te Zuidhorn. Hiermee wil de gemeente Avalon beter benutten en een positieve boost geven als maatschappelijke locatie. De plannen van De Ster dragen bij aan de leefbaarheid in de gemeente. Na de overdracht per eind december 2020 wordt de naam veranderd in Kade Z. 

De Ster wil met Kade Z een sociale plek creëren voor iedereen door de locatie te veranderen in een gezellig en sfeervol ‘buurthuis’ met in de grote tuin ruimte voor een terras en een speelplaats voor de kinderen. Het wordt een plek waar dorpsgenoten oud en jong bij elkaar kunnen komen voor een gezellig kopje koffie, een familiefeest of bedrijfsvergadering.

Bestaande activiteiten en initiatieven kunnen binnen Kade Z worden voortgezet. Daarmee wordt de maatschappelijke functie van het pand gewaarborgd. Ook nieuwe initiatieven zijn van harte welkom om gebruik te maken van Kade Z. Het ontwikkelen van deze plek wil De Ster samen doen met nieuwe en al bestaande deelnemers van Ster- werk- en leerbedrijf. De Ster wil mensen met een verstandelijke beperking een waardevolle, gewaardeerde en passende dagbesteding bieden zodat ook zij gewoon mee kunnen doen in de samenleving.


Wethouder Vastgoed van de gemeente Westerkwartier Hielke Westra: “Met deze overdracht wordt er nieuw leven geblazen in deze maatschappelijke locatie”. Wethouder Welzijn en WMO van de gemeente Westerkwartier Bert Nederveen: “De combinatie van een Werk- leerbedrijf en het vergroten van de leefbaarheid in onze gemeente willen we graag stimuleren”.