“De verantwoordelijkheid ligt nu bij de Aduarders”

0
1180

De Meeden in Aduard zoekt vrijwilligers om door te kunnen gaan

ADUARD – “De toekomst van De Meeden is op dit moment onzeker”, zegt Wouter van Rossum, lid van het bestuur van het ontmoetingscentrum. Het Multifunctioneel in Aduard verliest per 1 juni zijn huidige beheerders. Tot groot verdriet van het bestuur van het MFC zijn er geen opvolgers gevonden. Zij zoekt nu vrijwilligers om De Meeden open te houden.

Al sinds 1985 is MFC De Meeden hét ontmoetingscentrum van Aduard waar enorm veel activiteiten plaatsvinden. Zo is er een café, biljartruimte, bibliotheek, meerdere zalen voor muziek, toneel, bijeenkomsten en vergaderingen, een gezondheidscentrum en een sporthal die tevens gebruikt wordt door scholen. Het is dus een centrum waar jong en oud uit Aduard en omstreken gebruik van maakt. Naast dit grote scala aan voorzieningen fungeert De Meeden ook als dorpshuis. Dit is mogelijk door de eerder genoemde faciliteiten en een horecagedeelte.

Het huidige beheerdersechtpaar Henk en Marga van Essen nemen na zeven jaar afscheid. Zij moeten noodgedwongen stoppen vanwege gezondheidsklachten van Henk. Hun dochter Gerlinde ondersteunt haar ouders en helpt waar nodig met het beheer van De Meeden, maar in haar eentje zou ze het niet kunnen runnen. “Het is gewoon hartstikke druk”, aldus Gerlinde. Het bestuur betreurt dat ze geen geschikte opvolging heeft kunnen vinden. “We vinden het als bestuur dat De Meeden de functie van dorpshuis moet blijven vervullen”, zegt Van Rossum, secretaris en enige Aduarder in het bestuur. “De Meeden moet gelegenheid blijven bieden aan de inwoners van Aduard om bijvoorbeeld te kunnen sporten en de bibliotheek te bezoeken.

De beheerders zijn verantwoordelijk voor de zalen, de keuken en de bar. Deze worden gehuurd. Zonder de beheerders wordt het moeilijk om vergaderingen te faciliteren, maar ook sportgezelschappen zoals de biljart-, schiet- en kaartclub kunnen nu niet naar wens bijeenkomen. Van Rossum vertelt: “Momenteel kunnen de sporthal, de bieb en het gezondheidscentrum gewoon openblijven. Helaas wordt het openhouden van alle andere voorzieningen wel lastig zonder beheerders.”

Omdat op korte termijn niet een nieuwe beheerder zal zijn gevonden en om De Meeden toch toegankelijk te  houden wordt gezocht naar vrijwilligers die bereid zijn als gastheer of gastvrouw op te treden. Dat betekent onder andere openen en sluiten van het gebouw en waar nodig ondersteunen van activiteiten met een drankje. De horecafunctie wordt voorlopig beperkt. “Tot de zomervakantie lukt het ons om de meeste voorzieningen open te houden. Natuurlijk zullen er wel gaten vallen, maar op dit moment is dit alles wat wij als bestuur kunnen doen”, vertelt van Rossum (foto).

Hiermee wordt het voortbestaan van het dorpshuis mede in handen van de Aduarders zelf gelegd en wordt er een dringend beroep gedaan op de inwoners om De Meeden te steunen en zich te melden als vrijwilliger. “De verantwoordelijkheid ligt nu bij de Aduarders. Een paar jaar geleden is het dorp bijeen gekomen en is er een dorpsvisie gerealiseerd voor de komende jaren. Een belangrijk punt was dat De Meeden koste wat het kost open moest blijven. Nu wij geen beheerders meer hebben komen wij bij deze terug op deze uitspraak van de inwoners. Het was een paar jaar geleden blijkbaar een grote wens van het dorp, dus hopelijk vult het dorp die wens zelf in”, vertelt Van Rossum. “Wel merken we dat we als bestuur nu regelmatig op straat worden aangesproken. Blijkbaar zijn mensen toch erg bezorgd over het voortbestaan van het MFC. Het bestuur snapt natuurlijk dat niet iedereen de ambitie, tijd of zin heeft om als vrijwilliger aan de gang te gaan, maar het is wel fijn om te zien dat het mensen toch bezig houdt. We hebben het bericht dat we naar vrijwilligers op zoek zijn verspreid en hopen dat we op die wijze de faciliteiten van het centrum kunnen continueren.”

Dorpsbelangen Aduard poogt De Meeden te kunnen ondersteunen, maar heeft net als de gemeente nog geen antwoord of oplossing paraat. Fred den Haring, bestuurslid van Dorpsbelangen Aduard vertelt “We hebben ook gehoord dat de laatste kandidaat van de negen is afgehaakt. Het is een drukke baan met verantwoordelijkheid voor het hele centrum. Voor het dorp is een goed beheerdersechtpaar van groot belang. Dorpsbelangen Aduard volgt de ontwikkeling met grote betrokkenheid.”

Tijdens het openbare raadsoverleg van de gemeente Westerkwartier werd er op ook stilgestaan bij het stoppen van de beheerders van De Meeden. Wethouder Hielke Westra (CDA) zegt dat het college op de hoogte is van de stand van zaken van het MFC. Annemiek KleinJan-Uneken (GroenLinks) vroeg namelijk naar de mening van het college omtrent de situatie van  De Meeden. “Het college heeft contact met het bestuur en we zijn in overleg. Er is nog geen rol gevonden voor de gemeente. Wel heeft het bestuur ons duidelijk gemaakt dat het centrum in ieder geval tot de zomervakantie open blijft door inspanningen van het bestuur zelf. Wel probeert de gemeente mee te denken. Wij hebben als college geopperd om met het bestuur van het MFC, Dorpsbelangen Aduard en de gemeente Westerkwartier met sociaal werk De Schans om tafel te gaan. Misschien lukt het ons om via deze weg aan vrijwilligers te komen. De gemeente volgt de ontwikkelingen van het MFC op de voet”, aldus Westra.

Vooralsnog gaat het MFC dus een onzekere toekomst tegemoet. “We zijn op zoek naar oplossingen van links of van rechts”, zegt Van Rossum. “Anders moeten we kijken of de sportverenigingen zelf achter de bar willen staan, of dat we met andere alternatieven komen. We zijn als bestuur druk bezig een geschikte oplossing te vinden op korte termijn en we hebben nauw contact met de gemeente Westerkwartier. Op dit moment hopen wij gewoon op erg veel reacties van inwoners. Als in andere plaatsen een dorpshuis met vrijwilligers gerund kan worden, zou dat toch ook in Aduard moeten kunnen!” Voor meer informatie of voor het aanmelden als vrijwilliger: Wouter van Rossum: 06 284 273 15 of wtvanrossum@gmail.com.