De vrouw met de hamer, Suzanne Rohde

Interim-voorzitter Suzanne Rohde – Vereniging voor Dorpsbelangen Garnwerd

GARDWERD – ‘Het was niet mijn bedoeling om voorzitter te worden, maar ik vind het echt ontzettend leuk om te doen. Vanwege ziekte val ik tijdelijk in voor de voorzitter van de vereniging voor Dorpsbelangen. Ik zet me met hart en ziel in, mede omdat de dorpsvereniging in mijn ogen een belangrijke sociale functie heeft. De afgelopen jaren is de sociale cohesie binnen Garnwerd enorm toegenomen. Hoewel ik al zo’n 50 jaar in het dorp woon, ontdek ik via de dorpsvereniging toch weer nieuwe dingen in het dorp. Het meest bijzondere is dat Garnwerd een actief dorp is, met vele commissies en verenigingen die activiteiten organiseren. Zo hebben we onder andere een commissie voor omgeving, Pasen, Kerst, voor ouderen, jeugd en voor het bewerkstelligen van een dorpslokaal. Het idee voor een dorpslokaal hebben we onlangs aan de dorpsbewoners gepresenteerd. Iedereen was enthousiast. Bedoeling is dat er een bescheiden ruimte aan basisschool de Kromme Akkers wordt gebouwd. Er is op dit moment namelijk niet echt een plek waar commissies en verenigingen hun activiteiten kunnen organiseren. Zo wordt er door de ouderenvereniging gezamenlijk gekookt, maar wordt de groepsgrootte beperkt omdat het noodgedwongen bij mensen thuis plaatsvindt. Ook is er geen opslagruimte beschikbaar, waardoor er verspreid door het hele dorp materialen van verenigingen op zolders liggen. De behoefte aan een gezamenlijke ruimte die gebruikt kan worden door zowel de verenigingen als de basisschool, leeft binnen het dorp! Daarnaast zijn we ook bezig met een plan voor het verbeteren van de dorpsentree van Garnwerd. Binnen het dorp is er sprake van een parkeerprobleem, vooral zomers, wanneer er toeristen naar het dorp komen. Aan de zuidkant van Garnwerd ligt een groot parkeerterrein, maar het ziet er niet aantrekkelijk uit, waardoor mensen er niet parkeren. In samenwerking met Landschapsbeheer Groningen hebben we een plan opgesteld om dit te veranderen. We willen het parkeren hier aantrekkelijker maken door onder andere voor beplanting te zorgen. Ook willen we een betere entree voor de basisschool en de begraafplaats realiseren. Het idee is dat de parkeerplaats een multifunctionele functie bestierd, wat het des te belangrijker maakt om de omgeving aantrekkelijk en mooi te maken. Er is veel enthousiasme rondom de plannen, ook vanuit de jongere inwoners. We hebben dan ook een prachtig dorp. Binnenkort presenteren we onze plannen aan de gemeente, we hopen dat ze net zo enthousiast over onze plannen zijn als wij.’