Den Horn zaait zelf een bloemrijke leefomgeving

DEN HORN – Zaterdag 30 april zaaiden bewoners van het dorp Den Horn in privétuinen, weilanden, stroken en bermen een streekeigen bloemenmengsel dat behalve kleurrijk ook goed voor de insecten is. De actie hoort bij het project ‘Heel Den Horn zoemt’. Met dit bewonersinitiatief won Den Horn vorig jaar €25.000,- euro van de provincie Groningen, tijd om te zaaien en oogsten!

In de zomer van 2020 liet Den Horn door landschapsarchitect Henk van Blerck een landschapsplan opstellen. “Den Horn is een bruisend dorp op de grens van de gemeenten Groningen en Westerkwartier. Deze ligging kan ertoe leiden dat er projecten op ons afkomen die gemeenten liever naar de randen van hun gebied schuiven” aldus Jori Wolf, voorzitter Dorpsbelangen Den Horn. “Op dit moment hebben we al te maken met de spoorverdubbeling van de verbinding Groningen – Leeuwarden, de aanleg van de nieuwe 380 kV- hoogspanningsverbinding van Eemshaven naar Vierverlaten en de dreiging van een extra autoverbinding tussen de A7 en de Friesestraatweg. Projecten met een grote invloed op het landschap, onze leefomgeving. Door zelf een landschapsplan op stellen willen we als bewoners van dit gebied een visie hebben om onze leefomgeving, op de overgang van stad naar Westerkwartier,  juist aantrekkelijker te maken.”

In het landschapsplan worden, naast een door de bewoners van het gebied gedragen visie, ook voorbeeldprojecten omschreven om deze visie te bewerkstelligen. Heel Den Horn zoemt is één van deze voorbeeldprojecten. Het dorp stuurde het project in en won een door de Provincie Groningen uitgeschreven wedstrijd voor Erfgoed, Ruimtelijke kwaliteit en Landschap (ERL) waarmee de bewoners het benodigde geld voor de realisatie ontvingen. Met een streekeigen bloemenmengsel dat de biodiversiteit bevordert willen de bewoners in en om Den Horn hun leefomgeving bloemrijker en (bio)diverser maken. Het idee is dat het letterlijk en figuurlijk rond gaat zoemen, en dat doet het! De inschrijving voor deelname moest zelfs gestopt worden, omdat het maximum aantal deelnemers bereikt was.

Op donderdagavond 24 maart organiseerde de Werkgroep Landschap Den Horn een informatieavond in het dorpshuis om te bespreken welke stappen nodig zijn om de verschillende stukken grond zaaiklaar te maken. Ook is er besproken welk bloemenmengsel past bij de omgeving en voldoet aan de eisen van het project: lokaal, biologisch en biodiversiteit bevorderend. Een groep van ongeveer 30 huishoudens heeft zich aangemeld, zowel particulieren als boerenbedrijven, en ook de gemeente Westerkwartier doet mee. Op zaterdag 2 april gingen de deelnemers, samen met Frank Moes van het gelijknamige loon- en bestratingsbedrijf uit Aduard, aan de slag. Alle grond werd bewerkt en klaar gemaakt voor het zaaien dat zaterdag 30 april op rolletjes ging. Nu is het afwachten tot de bloemen bloeien en heel Den Horn écht gaat zoemen.