Derde boek over werk Natasja Bennink

“Een beeld moet betekenisvol en zingevend zijn”

EZINGE – In 2008 kocht beeldhouwer Natasja Bennink samen met haar partner het oude gemeentehuis aan de Torenstraat 12 in Ezinge. Natasja studeerde in 1999 af aan de Kunstacademie Minerva in Groningen, waar ze ook woonde tot ze zich in Ezinge vestigde. De Friezin wilde als kind boer of kunstenaar worden. Dat lijken twee uitersten, maar Nastasja maakt duidelijk dat het bij beide beroepen om fysiek werk en creëren gaat. Haar interesses en talenten bleken goed te passen bij een toekomst als kunstenaar. Het is daarbij niet vanzelfsprekend, dat een afgeronde opleiding aan de Kunstacademie garant staat voor voldoende inkomen om ervan te kunnen leven, want dat is slechts voor een kleine vijf procent van alle afgestudeerden weggelegd. Natasja behoort duidelijk tot de vijf procent die daar wel in is geslaagd. In de rubriek ‘Kleintje Cultuur’ werd ongeveer vijf jaar geleden al eens aandacht aan haar indrukwekkende werk besteed. In april dit jaar komt het derde boek uit over haar werk met de titel ‘Natasja Bennink Beelden’. Dit gegeven was voor De Streekkrant aanleiding voor een update.

Tijdens het interview in haar atelier annex werkruimte in het voormalige gemeentehuis in Ezinge, is de gedrevenheid en het enthousiasme van Natasja meteen zichtbaar en voelbaar. Ook wordt duidelijk dat ze de laatste jaren bepaald niet heeft stilgezeten. Natasja maakt bronzen beelden van groot tot klein. Het resultaat van haar laatste eervolle opdracht is net de deur uit. Natasja maakte namelijk een aantal bronzen beelden, welke later deze maand tijdens het jaarlijkse Sportgala uitgereikt worden aan de uitverkoren sporters uit de provincie Groningen in de vijf verschillende categorieën. Een ander en ook groter project werd medio december vorig jaar afgerond, toen de laatste vier van het totaal van twaalf bronzen beelden in het stadje Harderwijk werden geplaatst. In Harderwijk is daarmee de beeldenroute, welke de kleurrijke geschiedenis van Harderwijk letterlijk verbeeldt en tastbaar maakt, compleet. Natasja heeft ongeveer drie jaar aan de beelden gewerkt en vertelt daarover het volgende: “Naast een eervolle opdracht, was het voor mij ook een uitdaging. Harderwijk heeft een hele bijzondere geschiedenis en ik heb vooral ook de plaatselijke gemeenschap erbij betrokken voor wat betreft de onderwerpen of personages, die daarvan deel uitgemaakt hebben. Aan het resultaat van deze opdracht is het boek dat binnenkort uitkomt gewijd. Overigens geldt voor al mijn werk dat ik er betekenis en zingeving in wil leggen. Verbondenheid is daarbij een kenmerkend thema. Ik maak veel beelden van vrouwen. Vaak zijn deze beelden levensgroot en verbeelden ze de hedendaagse vrouw. Daarbij leg ik veel expressie in de beelden. Veelal zet ik de vrouwen sterk en stevig neer, maar ook de kwetsbaarheid wordt wel eens zichtbaar gemaakt”. Overigens is verdere werk van Natasja zeer divers. Ze werkt zowel autonoom als in opdracht. Over dat laatste zegt ze het volgende: “Ik krijg regelmatig opdrachten vanuit gemeenten en musea, maar ik ervaar ook een toename vanuit de gemeenschappen zelf. Zo zijn er verenigingen van Dorpsbelangen, die zich sterk maken voor een kenmerkend en betekenisvol beeld voor in hun dorp. Rond een dergelijke opdracht ga ik in gesprek met mensen uit het dorp en zo kom ik tot de keuze wat voor beeld het gaat worden en vooral welke betekenis erin gelegd gaat worden. Uiteraard kan die betekenis verschillend worden ervaren, maar ook dan is het een zingevend beeld en dat is precies wat ik nastreef”. Natasja wordt gemiddeld één of twee keer per jaar benaderd voor het maken van een grafornament, wat uiteraard in nauw overleg en conform de wensen van de nabestaanden wordt vervaardigd. “Een grafmonument is iets heel persoonlijks, waarmee vaak uiting wordt gegeven aan het verdriet dat een overlijden met zich meebrengt”. Natasja kan voor wat betreft haar kunstwerken bogen op een geheel eigen stijl, waarmee ze zich duidelijk onderscheid. Dat dit tot ver buiten Ezinge en Nederland onderkend en gewaardeerd wordt, blijkt uit de vele eervolle opdrachten, welke Natasja al heeft mogen ontvangen. Uw verslaggever heeft ervaren dat ze voldoende inspiratie, passie en talent heeft om op dezelfde voet door te gaan en mogelijk zelfs haar grenzen nog te verleggen. Haar werk is voornamelijk te bewonderen in de publieke en openbare ruimten en wordt verder ook geëxposeerd in en verkocht via gerenommeerde kunstgalerieën in Antwerpen en Knokke. Deze zijn online te zien via: www.vcrbgallery.be. Voor een verdere kennismaking met het werk en de mogelijkheden van Natasja wordt verwezen naar haar website: www.natasjabennink.nl.