Dichtbij, Nuchter en Ambitieus

Het is een mooie titel voor een column. Dichtbij, Nuchter en Ambitieus. Maar ik moet eerlijk zijn: de woorden zijn in deze volgorde niet uit mijn brein ontsproten. Bovendien zijn deze woorden oorspronkelijk en eigenlijk ook niet bedoeld als kop voor een column. Niet als een samenvatting van een betoog of tirade die leiden tot drie belangrijke kenwaarden. Nee, de woorden ‘dichtbij’, ‘nuchter’ en ambitieus’ staan voor het DNA van de gemeente Westerkwartier. En daarmee verliezen de woorden eigenlijk direct aan waarde. Wat zo’n mooie kop zou zijn, blijkt niets meer dan drie woorden die toevallig met de juiste letter beginnen.

Nadat het Herindelingsontwerp acht weken lang ter inzage heeft gelegen op de gemeentehuizen van Leek, Zuidhorn, Grootegast en Marum en er veertien zienswijzen zijn ingediend is het Herindelingsontwerp gepromoveerd tot Herindelingsadvies. Een officieel document  waar de vier gemeenteraden zich de komende weken over gaan buigen –een formaliteitje, want eigenlijk al beklonken- en met een bijzondere inhoud. Het Herindelingsadvies bevat namelijk het DNA van de nieuwe gemeente. Het beschrijft datgene waar de nieuwe gemeente Westerkwartier voor staat. En om dat kracht bij te zetten heeft iemand dus drie woorden bedacht die samen DNA vormen. Want dat is leuk. ‘Dichtbij’, ‘Nuchter’ en ‘Ambitieus’ is het geworden. Drie woorden die perfect aansluiten bij het Westerkwartier. En bij het Hogeland. En Midden-Groningen. En Groot Groningen, al zullen de Groninger studenten het woordje ‘nuchter’ liever vervangen door ‘nachtleven’. Allicht was het leuker geweest om de basisscholen in de vier gemeenten, middels een prijsvraag, te vragen of zij met hun leerlingen invulling wilden geven aan de letters DNA. Dan had er een idee achter gezeten én was het merendeel van ingediende zienswijzen in één klap achterhaald geweest. De meeste van de –maar- veertien ingediende zienswijzen beschreven namelijk de beperkte inspraakmogelijkheden die de inwoners hebben gehad bij de herindeling. Dat vond de commissie overigens niet, zij veegden alle zienswijzen met dezelfde reactie van tafel. Slechts eentje heeft geleid tot een aanpassing van het ontwerp. Al is ‘aanpassing’ een groot woord. Naar aanleiding van een zienswijze van Aktie ’68 uit Kommerzijl is het woordje ‘krimp’ uit het Herindelingsontwerp geschrapt. Achteraf blijkt het met de krimp in het Westerkwartier namelijk behoorlijk mee te vallen. Sterker nog, er wordt stevig gebouwd in Zuidhorn, Leek en ook Grootegast en dat duidt meestal niet op krimp. Eén aanpassing dus, dat is alles. En gelukkig maar, want volgens veel slimme mensen is het gevaarlijk om te knoeien met DNA. Overigens vonden ook de gemeenten dat de inwoners genoeg ruimte en gelegenheid hadden gekregen om hun mening te laten horen. Burgemeester Berend Hoekstra van Leek haalde afgelopen week een bijeenkomst aan in RSG de Borgen. Het is al weer een paar jaar geleden dat de gemeente Leek daar in gesprek wilde met haar inwoners. Eén inwoner nam de moeite de bijeenkomst te bezoeken, aldus de burgemeester. Het verhaal van Hoekstra staat niet op zichzelf. Ook in Zuidhorn, Marum en Grootegast zijn bijeenkomsten gehouden om de burgers te informeren. En ook hier met treurige opkomsten. Dat leidt natuurlijk tot de overduidelijke conclusie dat de herindeling simpelweg niet leeft onder het overgrote merendeel van de inwoners van de toekomstige gemeente. Toch is het gebrek aan belangstelling niet alleen af te schuiven op de ruim 62.000 inwoners van de vier gemeenten. Het is dat de burgervader van Leek meldde dat er een aantal jaren geleden zo’n bijeenkomst bij de scholengemeenschap werd georganiseerd, anders had ik het niet geweten. Mij is deze bijeenkomst –en dat als politieke veelvraat én Leekster- volledig ontgaan. De aankondiging? Nooit gelezen. In geen enkele krant. Ik zal net die ene gemist hebben waar het in stond. De herindeling leeft niet onder de inwoners van het Westerkwartier en daar zijn de gemeenten mede schuldig aan. Er is de afgelopen jaren een koers gevaren waarbij besluiten achter gesloten deuren zijn genomen en de inwoners geen deelgenoot zijn gemaakt van de plannen. Die paar bijeenkomsten waarbij men zich wel kon laten horen zijn blijkbaar niet goed genoeg bekend gemaakt. Tot zover dus ‘dichtbij’. Laten we hopen dat men beter invulling weet te geven aan de twee zaken die we pas na de herindeling kunnen beoordelen. Of de gemeente Westerkwartier ook nuchter en ambitieus zal zijn? Ongetwijfeld. Net zoals de rest van de gemeenten in Nederland dat pretenderen te zijn.

Meediscussiëren over de herindeling of jouw mening laten horen? Laat het weten op Twitter @richardlamberst!