Digitaal bijpraatmoment gemaal en sluis Zoutkamp

DCIM100MEDIADJI_0266.JPG

ZOUTKAMP – Waterschap Noorderzijlvest organiseert samen met uitvoerder Tauw, de provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland op dinsdag 26 januari om 19.30 een webinar voor inwoners en belangstellenden. Tijdens dit webinar praat het waterschap geïnteresseerden bij over de stand van zaken rondom de bouw van een nieuw gemaal nabij de Hunsingosluis, de sluis zelf en de plannen ter verbetering van de verkeersveiligheid, toerisme en recreatie (project ‘Nieuwe Waterwerken Zoutkamp’). Ook wordt het beeldkwaliteitsplan besproken. Dit plan dient als leidraad om nieuwe ontwerpen binnen de plannen zo goed mogelijk in de omgeving in te passen en op elkaar af te stemmen. Het webinar duurt een uur. Aanmelding is mogelijk via gemalen@noorderzijlvest.nl.

Nieuwe Waterwerken Zoutkamp

‘Nieuwe Waterwerken Zoutkamp’ is de projectnaam voor de verschillende werkzaamheden die het waterschap samen met gemeente en provincie in Zoutkamp en omgeving uitvoert. De noodzakelijke werkzaamheden om de waterveiligheid te garanderen, worden binnen dit project gecombineerd met kansen om de economie, leefbaarheid, cultuurhistorie en ecologie van deze omgeving te versterken. Dit betekent niet alleen een nieuw gemaal nabij de Hunsingosluis, maar ook de ombouw van de historische Hunsingosluis in de voormalige zeedijk tot schutsluis waarmee de oude zeedijk weer een regionaal kerende functie krijgt. Daarnaast wordt de water- en verkeersveiligheid verbetert, vindt er een investering plaats in de toeristische en recreatieve mogelijkheden rond het Lauwersmeer en wordt de vaarrecreatie richting het Hogeland en stad Groningen versterkt. Tot slot wordt ook ingezet op de verbetering van de vismigratie.