Dineke Wagenaar

Burgum - afstuderen Dineke Wagenaar

BURGUM/HARKEMA – In het Streekhûs in Burgum presenteerde Dineke Wagenaar haar afstudeeronderzoek over de veronderstelde uitstroom van hogeropgeleide jongeren uit de regio Noordoost Fryslân. ‘Should I stay or should I go?’ was de titel van het onderzoek, waaruit bleek dat de uitstroom van hogeropleide jongeren niet massaal vertrekken uit de regio. De woonregio tijdens de studie blijkt het meest bepalend. Wanneer jongeren tijdens hun studie elders wonen, is de kans het kleinst dat zij later terugkeren in Noordoost Fryslân. Blijven zij tijdens hun studie echter in de regio wonen, dan is de kans groter dat zij hier blijven wonen, ook na hun studie. Ook of de mensen Friestalig zijn opgevoed blijkt een belangrijke factor. Mensen die niet Friestalig opgevoed zijn blijken eerder te vertrekken uit de regio. Friestaligen lijken meer verbonden te zijn me de regio. Al met al blijkt 75% van de ondervraagden na hun studie in Noord-Nederland te wonen, en 40% in Noordoost Fryslân. Van massale uitstroom richting de Randstad is daarom geen sprake. Dineke Wagenaar presenteerde en verdedigde haar onderzoek en dat deed zij niet onverdienstelijk. Zij studeerde cum laude af met het eindcijfer 9.