Discussie om aansprakelijkheid sportverenigingen Achtkarspelen

ACHTKARSPELEN- Donderdag besprak de raad van Achtkarspelen opnieuw over het verschuiven van de aansprakelijkheid richting sportverenigingen. Als er een ongeluk gebeurt met opstallen van de vereniging, zoals speeltoestellen bijvoorbeeld, dan wil het college dat de gemeente Achtkarspelen niet langer zelf aansprakelijk is, maar de verenigingen. Op dit moment is de gemeente Achtkarspelen hier nog zelf verantwoordelijk voor.

Coalitiepartijen FNP, GBA en PvdA stonden achter het voorstel van het college om de aansprakelijkheid naar de verenigingen te schuiven. Aan de andere kant stond het CDA die zich uitsprak tegen deze verschuiving naar sportverenigingen. CDA-raadslid Jouke Spoelstra: “Het CDA vindt het onbegrijpelijk dat het college ook gezien de recente historie in Twijzel de aansprakelijkheid wil verschuiven naar onze vrijwillige sportbestuurders in de gemeente.”

In het voorliggende raadsvoorstel is er voor de sportverenigingen een mogelijkheid om tegen betaling aan de gemeente de aansprakelijkheid niet op zich te nemen. Dat brengt een verdubbeling van de huur mee voor met name de kleinere verenigingen. Een aantal van die verenigingen spraken zich hier duidelijk tegen uit in een open brief aan de gemeente. Zij willen de aansprakelijkheid houden bij de gemeente. Op 10 december wordt er naar verwachting definitief een besluit genomen.