“Dit wordt de ondergang van een generatie.”

STREEK – Ytsen van der Velde, fractievoorzitter van VZ Westerkwartier maakt zich grote zorgen over de toenemende drugsactiviteiten in het Westerkwartier. Er wordt, zo zegt hij, rondom middelbare scholen drugs gedeald en ook de productie van hennep en andere chemische drugs in de regio zou toenemen. “Het baart ons serieuze zorgen dat er regelmatig hennepkwekerijen in het Westerkwartier opgerold worden. Het lijkt erop dat er een verplaatsing van de productie van drugs van het zuiden naar het noorden van Nederland plaatsvindt. In Noord-Brabant wordt er heel stevig ingegrepen door de politie, maar hier in het Westerkwartier blijft dat optreden nog uit. En het lijkt er dus op dat drugsactiviteit en alles wat dat met zich meebrengt ook hier in het Westerkwartier de kop op begint te steken. En dat is een slechte zaak.”

Van der Velde zegt regelmatig berichten binnen te krijgen van ouders met kinderen op middelbare scholen. Zij maken zich ernstige zorgen maken over het drugsgebruik onder scholieren. “Er wordt aangegeven dat er in de omgeving van de scholen drugs verhandeld wordt. Ook zijn er verhalen bekend van scholieren die onder invloed in de klas zitten. Dat kan niet. Ik ken een gezin dat hiermee te maken heeft, en je ziet wat voor invloed het heeft op de kinderen. Die kinderen worden beperkt in hun studie, op een gegeven moment moet er begeleiding komen, dan moet er extra zorg komen, worden kinderen uit huis geplaatst omdat ze thuis niet meer te handhaven zijn, ze komen in een opvang terecht. En we hebben het hier over kinderen die op de middelbare school zitten. Dat moet je niet willen, dat wordt de ondergang van een generatie.”

Onderdeel van het probleem is volgens Van der Velde dat er geen echte cijfers over zijn. “Je hebt het over een illegale situatie. Dus voor elke hennepkwekerij die opgerold wordt, zitten vele anderen waarvan het bestaan niet bekend is. Als je je erin verdiept, en je spreekt de mensen in het gebied, dan krijg je onafhankelijk allerlei signalen binnen. Het zou kunnen dat de politie daadwerkelijk op de hoogte is van wat er allemaal speelt, want ook zij worden getipt door de mensen in het gebied. Ik denk dan: zit daar nu eens boven op, in plaats van wat snelheidsovertredingen uit te delen. De aanpak van de drugsproblemen in de regio Westerkwartier zou een hogere prioriteit moeten krijgen.”

Onder de burgers zijn de problemen wel bekend, claimt Van der Velde. “Inwoners weten vaak wel wat er speelt, en als zij de politie tippen, moet er aangifte gedaan worden. En er zijn wel gevallen bekend van dat er dan de week erop ruiten ingegooid worden. Dus moet die misdaad anoniem gemeld worden, maar dat gebeurt op dit moment veel te weinig. Je ziet op opsporing verzocht wel eens wat terug over de drugsproblematiek, maar daar gaat het dan gelijk weer om de grotere misdaden. Ook voor de aanpak op het regionaal niveau moet geld beschikbaar zijn. Gister werd er nog een hennepkwekerij in Siddeburen opgerold, na een tip van de buren. De politie van het Westerkwartier kreeg ook tips binnen over een mogelijke hennepkwekerij in Opende, maar daar werd niets mee gedaan, totdat energieleverancier Enexis aan de bel trok toen bleek dat er veel energie werd afgetapt, wat niet overeenkwam met het opgegeven verbruik. Toen is de politie in actie gekomen om de kwekerij op te rollen.”

Achterdeurbeleid

Het achterdeurbeleid in Nederland, waar coffeeshops softdrugs wel mogen verkopen, maar de inkoop technisch gezien niet toegestaan is, moet maar eens heroverwogen worden, vindt Van der Velde. “Het is onbegrijpelijk dat er niets ingekocht mag worden, maar dat softdrugs wel verkocht mogen worden. Dat is totaal tegenstrijdig, dat moet je gaan reguleren, dat is de enige optie. Dat zal een hoop ellende besparen. Waar het probleem vandaan komt, is moeilijk te zeggen, er zijn meerdere mogelijke oorzaken. Er zijn een aantal factoren die een rol spelen. Voor sommige mensen is het simpelweg een makkelijke manier van geld te verdienen. Die laten zich verleiden door de maffia die zich hier mee bezig houdt, of denken er zelf een slaatje uit te slaan. En hard gestraft wordt er niet: als je ziet dat een hennepkwekerij wordt opgerold, zijn daar vaak geen mensen aanwezig. Als dat wel zo is, worden ze in eerste instantie gearresteerd, maar vaak worden die mensen bij gebrek aan bewijs dan zo weer naar huis gestuurd. Door het tweeledige gedoogbeleid van een verboden inkoop van softdrugs, is er een gevaarlijke situatie ontstaan.

Een oplossing is niet zo simpel. “Uiteindelijk moet een oplossing deels uit Den Haag komen. Er moet in eerste instantie iets gedaan worden aan de illegaliteit van de inkoop van wiet. En voor harddrugs moet er paal en perk gesteld worden aan de productie en consumptie. Daar moet keihard worden opgetreden met flinke straffen. Wij pleiten voor de volledige afschaffing van het gedoogbeleid van harddrugs. Dat is behoorlijk ingrijpend, maar ik denk dat er geen andere manier is. Je kunt ook naar een festival toe zonder dat je wat gebruikt. Het probleem is dat wanneer mensen een paar pilletjes geslikt hebben, een paar drankjes doen en dan in de auto stappen, met alle mogelijke consequenties die je maar kunt bedenken. Alcohol is natuurlijk net zo gevaarlijk, maar daar zijn redelijk drastische regels voor. Alcohol gebruik je natuurlijk ook iets anders. Daar ligt de pakkans als je met alcohol op achter het stuur stapt veel hoger. Daar houden mensen zich wel aan. Maar het is juist de combinatie van de twee die levensgevaarlijk is. Als je twee biertjes drinkt, en er dan een paar pilletjes bij slikt om de kick te krijgen die je wilt hebben, dan ontstaat er een situatie waar je geen controle over hebt.

Aanpak probleem

VZ Westerkwartier verwacht van het college dat ze met de politie om tafel gaat en gezamenlijk tot een aanpak voor het probleem komen. Daar moet dan jeugd- en jongerenwerk ook bij aan tafel zitten. “Dat is een goede start om het probleem in beeld te brengen, en dan moet je kijken wat je er aan kunt doen. Daar moeten scholen dan ook bij betrokken worden: voorlichting is daarbij van groot belang. Verder moeten we zien hoe we de dealers die in het Westerkwartier rondrijden adequaat kunnen aanpakken, daar moet de politie actief achteraan. Wat je in Noord-Brabant ziet, waar heel fanatiek wordt opgetreden door de politie zouden we hier ook moeten zien. Wat mij betreft hebben we het Westerkwartier binnen twee jaar vrij van dit soort activiteiten. Dat zal heel moeilijk worden, en daarom moeten we alles op alles zetten om dat voor elkaar te krijgen. Langzaam maar zeker komt de maffia het Westerkwartier binnen, en dat moeten we niet willen. Ik hoor weinig mensen die zich daar zorgen over maken, en hun kinderen wijzen op het gebruik van deze troep. De beste stap is daarom voorlichting. We moeten het misbruik en de overlast terugbrengen naar een acceptabel niveau, waarbij gebruikers niet standaard hulpinstanties nodig hebben. Excessen zal je blijven hebben, het liefst brengen we het helemaal terug naar nul, maar je moet wel realistisch zijn. Als er een paar gevallen per jaar zijn, dan hebben we het goed gedaan. Er zullen heus andere regio’s zijn waar het veel hoger ligt, maar laten wij dan als Westerkwartier het voorbeeld zijn van hoe het ook kan.”