Doezum teleurgesteld over afwijzing subsidie dorpshuis

DOEZUM – Met teleurstelling is er gereageerd op de afwijzing van de subsidieaanvraag uit het Leefbaarheidsfonds van de provincie Groningen. Voor de realisatie van een dorpshuis, inclusief zes appartementen in het voormalig kerkgebouw de Haven, was bij het leefbaarheidsfonds een aanvraag ingediend van 500.000 euro. Dit bedrag zou ongeveer een derde deel van de totale realisatiekosten afdekken. Met de afwijzing is het dorp voorlopig terug bij af. De stuurgroep die namens Dorpsbelangen zich inzet om tot realisatie van een volwaardig dorpshuis voor het dorp Doezum te komen, gaat zich daarom de komende tijd beraden over wat hun nu te doen staat.  In overleg met Dorpsbelangen en de Protestantse Gemeente Doezum zal bekeken worden of er levensvatbare alternatieve mogelijkheden voor handen zijn die een nieuwe aanvraag bij het Leefbaarheidsfonds rechtvaardigen. Een niet onbelangrijke andere factor is het feit dat de stuurgroep nu te doen heeft met de nieuwe gemeente Westerkwartier.  Met  de oude gemeente Grootegast, die zich altijd welwillend had opgesteld,  waren er korte lijnen. Nu moeten er nieuwe contacten opgebouwd worden. Doezum klampt zich derhalve maar vast aan het feit dat nagenoeg alle politieke partijen in hun verkiezingsprogramma’s dorpshuizen  een belangrijke spilfunctie toebedelen en dat deze in geen enkel dorp mag ontbreken.