Dorcas zoekt nieuwe kledingdepots

STREEK – Dorcas zou graag meer kledingdepots te openen in Friesland en Groningen.

De organisatie is op zoek naar mensen die enkele vierkante meters ruimte voor minimaal veertig vuilniszakken beschikbaar willen stellen. De opbrengst van ingezamelde kleding gaat naar landen waar de nood hoog is, zoals Syrië.  

Door heel Nederland heeft een groot aantal vrijwilligers een Dorcas kledingdepot aan huis. Ook hebben sommige kerken op hun terrein een kledingcontainer staan. De opbrengsten van de kleding die wordt verkocht in de Dorcas winkels gaan naar projecten. Op dit moment is de nood hoog in Syrië. Met de opbrengsten van kleding kan Dorcas onmiddellijk helpen in het betreffende gebied. Dorcas is een christelijke hulporganisatie die werkt aan een blijvende verandering in het leven van de allerarmsten. Dorcas werkt in Oost Europa, Midden en Oost Afrika en heeft vestigingen in veertien landen. Deze vestigingen worden geleid door lokale collega’s. Mensen die een kledingdepot zouden willen beginnen of iemand kennen die dit wil kunnen contact opnemen met Wiepke Terpstra via telefoonnummer 0615051271 of een email sturen via, whterpstra@telfort.nl.