Dorpsfeest Grootegast gaat van start

Het wordt een bruisende week in Grootegast!

GROOTEGAST – Komende zaterdag 14 mei gaat het Dorpsfeest in Grootegast van start. Het dorp staat daarmee een week lang in het teken van diverse gevarieerde activiteiten voor jong en oud. Het Dorpsfeest, dat één eerdere editie kende, is de opvolger van de traditionele feestweek. Omdat de feestweek niet meer zo intens werd beleefd en gevierd, wordt onder de naam Dorpsfeest vooral gestreefd naar meer beleving en verbinding voor iedereen in Grootegast en omliggende dorpen. Na de eerste editie mocht het Dorpsfeest twee jaar lang vanwege corona niet gevierd worden. De Dorpsfeestcommissie heeft haar uiterste best gedaan om een aantrekkelijk programma samen te stellen en verdient het ook dat het een bruisende week gaat worden in Grootegast.

Het Dorpsfeest wordt mede mogelijk gemaakt door een aantal sponsoren uit het dorp, waarbij de hoofdsponsor wel een opvallende genoemd mag worden. Die rol wordt namelijk ingevuld door woonzorgcentrum Het Hooge Heem. Directeur Klaas Lindeboom licht het als volgt toe: ’Wij willen met ons woonzorgcentrum nadrukkelijk in de samenleving staan en zoeken daarom de verbinding met het dorp en de voormalige gemeente Grootegast. Tachtig procent van onze bewoners komt uit dat gebied en dat geldt ook voor ons personeelsbestand. We krijgen er bij het Hooge Heem een nieuwe vleugel bij en gaan van 100 naar 156 bewoners. Ons personeelsbestand groeit mee van 180 naar 300 werknemers. Daarmee worden we de grootste werkgever in Grootegast. We verbinden aan het sponsoren van het Dorpsfeest daarom de vraag ‘Is de zorg iets voor jou’. En daarbij gaat het niet alleen om medische zorg, want wij bieden bovenal welzijn. Op dat laatste ligt onze focus en daarom is voor nieuw personeel niet altijd een zorgachtergrond nodig. Door ons aan het dorpsfeest te verbinden geven we volgens mij een goed signaal af en leggen we de zo gewenste verbinding met de bewoners en ook de lokale ondernemers”. De organisatie van het Dorpsfeest wordt uitgevoerd door een commissie, waarin (bestuurs)leden van Ondernemend Grootegast en Dorpsbelangen zitting hebben. Dit is aangevuld met enkele enthousiaste mensen uit het dorp. De doelstelling daarbij is om niet langer losse activiteiten te organiseren, maar om de krachten en ideeën te bundelen. De hoop is erop gevestigd dat het ook werkelijk een Dorpsfeest gaat worden en er afgerekend gaat worden met de opvatting dat er in Grootegast op dat gebied niet zoveel kan. Het dorp heeft namelijk potentie genoeg. Het volledige programma staat elders in deze krant. De opening is op zaterdagmorgen 14 mei, wanneer er zich tussen 07.00 en 09.00 uur een kleine honderd voertuigen uit de categorie ‘oldtimers’ zullen verzamelen voor deelname aan de Legio Tour. Burgemeester Ard van der Tuuk zal om 09.00 uur hoogstpersoonlijk het startsein geven voor de feestweek en de rit van de stoet oldtimers door de regio. Bij terugkeer in het dorp gaan de oldtimers in de loop van de middag stapvoets langs de thuishaven van hoofdsponsor Het Hooge Heem, zodat de bewoners het kunnen meebeleven. De hele week door zijn er activiteiten, welke zich voornamelijk concentreren in en rond de feesttent op het Marktplein in het centrum van het dorp. Op de slotdag van het Dorpsfeest vindt de jaarmarkt plaats en treedt er ‘s avonds een gerenommeerde band op in de feesttent. De weergoden lijken het Dorpsfeest goed gezind, dus alle ingrediënten om er een succes van te maken zijn aanwezig. De inwoners kunnen daar zelf een flinke bijdrage aanleveren door tijdens de feestweek zoveel mogelijk acte de préséance te geven