Dorpshuis Ezinge eerste stap in verduurzaming wierdendorp

Ezinge krijgt kleur

EZINGE – Inwoners van Ezinge zijn recent gevraagd zich uit te spreken over wat zij graag gerealiseerd willen zien in hun dorp. Daar zijn een aantal ideeën op binnen gekomen, stelt Ietse Pestoor, voorzitter van Dorpsbelangen Ezinge. De dorpsbewoners geven aan in te willen zetten op onder meer beter openbaar vervoer, ontmoetingsplekken en een aantrekkelijke woonomgeving voor jonge gezinnen. Het middelpunt van de plannen moet worden het dorpshuis, waarvoor zelf ook een aantal veranderingen op stapel staan.

Michel Spekreijse en Linda Commandeur zijn namens Groninger Dorpen gevraagd om de plannen van het dorpshuis te ondersteunen en te helpen bij het schrijven van een plan om het dorpshuis te verduurzamen. “En dan verduurzamen in de breedste zin van het woord”, duidt Spekreijse. “Want natuurlijk denken mensen bij verduurzamen aan zonnepanelen en isolatie, wat overigens ook een onderdeel is. Echter, verduurzaming is ook zorgen dat het dorpshuis toekomstbestendig is en bestaansrecht blijft houden.” Essentieel voor kleinere dorpen in een straks grote gemeente, vindt Spekreijse. “We hebben het dan over de functie van het dorpshuis in het dorp. Welke functie heeft het nu en welke functies zitten eraan te komen.” Bij nieuwe functies denkt Spekreijse aan werkplekken voor ambtenaren van de gemeente Westerkwartier, zodat die op locatie –in Ezinge- kunnen werken. “Of een lokaal dat geschikt is voor computercursussen”, stelt Spekreijse voor, “want uit de enquête blijkt dat ook daaraan behoefte is in het dorp. Net als een jeugdsoos, waarvoor men al tijden op zoek is naar een geschikte locatie.” En als het dorpshuis dan toch een facelift moet ondergaan, waarbij ruimtes eventueel anders ingericht gaan worden, dan kan je dat maar beter doen voor de lange termijn.” Tot aan de zomervakantie zijn Spekreijse en Commandeur bezig met het inwinnen van informatie en het in kaart brengen van de wensen en behoeften van de inwoners van Ezinge. “Na de zomer willen we stappen maken en een plan ontwikkelen om het dorpshuis zo sterk mogelijk in te richten. Met die plannen gaan we kijken of we de beschikbare en benodigde subsidies kunnen binnenslepen, die nodig zijn om de plannen te realiseren.” Omdat sommige subsidies doelgroepsgericht zijn –specifiek voor ouderen, dan wel jongeren- vindt Spekreijse het belangrijk om iedereen uit het dorp Ezinge bij de plannen te betrekken. “Dat geeft een betere basis om de benodigde financiën rond te krijgen, verbindt het dorp én zorgt voor een breed draagvlak voor de plannen en dus het dorpshuis.” December richt het tweetal zich op, “dan hopen we de subsidieaanvragen rond te hebben en te kunnen kijken wat er praktisch mogelijk is. Uiteindelijk moet het dorpshuis méér dan een dorpshuis zijn, een huis voor het dorp creëren is mooier.” Terwijl we spreken met Spekreijse prijkt op de muur een tijdlijn. De tijdlijn van het dorpshuis. “Het dorpshuis heeft een lange geschiedenis”, zegt hij wijzend op de geschiedenis van de toenmalige dokterswoning naar het huidige dorpshuis. “Maar ook straks moet er nog een dorpshuis zijn. Daarvoor moeten nu stappen worden gemaakt.”

Het is een eerste stap in de goede, nieuwe richting. “Als Dorpsbelangen willen we het graag breder trekken dan ons dorpshuis, dat natuurlijk wel een mooi vertrekpunt is”, stelt Pestoor. Ezinge heeft namelijk meerdere ‘problemen’. Zoals veel dorpen kampt ook Ezinge met vergrijzing, liggen de voorzieningen verspreid door het hele dorp en is het openbaar vervoer niet optimaal. Zaken die de aandacht van Dorpsbelangen hebben en die de vereniging hoog op het lijstje heeft staan na de herindeling. Maar eerst dus het dorpshuis. “Waar de afgelopen drie jaar al veel is gebeurd en opgeknapt”, vertelt Pestoor. “Maar meer stappen zijn dus gewenst om energieneutraliteit en zelfredzaamheid te bereiken. Zo kijken we onder meer naar de mogelijkheden om de bar bij de grote zaal te betrekken, wat bij feestjes en partijen scheelt bij het verwarmen van een extra ruimte.”