Dörpstuun Grootegast wint provinciale prijs

“Het is een enorme blijk van waardering”

GROOTEGAST – De Stichting Dörpstuun Grootegast sleepte afgelopen zaterdag een fraaie provinciale prijs in de wacht. Onder de naam ‘Kern met Pit’ startte de Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij (KNHM) 42 jaar geleden een foundation om projecten te ondersteunen, welke maatschappelijk van belang zijn en de leefbaarheid in een dorp of wijk ten goede komen. Jaarlijks wordt in iedere provincie een winnaar aangewezen, welke naast een trofee ook een extra geldbedrag ontvangt. De afgelopen weken kon eenieder een stem uitbrengen op de één van de geselecteerde projecten en daarnaast beoordeelde ook een jury welk project daarbij als winnaar zou worden uitgeroepen. Alle geselecteerde projecten ontvingen een cheque van €1000,-. De uiteindelijke winnaar mocht een totaalbedrag van maar liefst €2500,- tegemoetzien. Vooral op basis van het oordeel van een jury werd de Stichting Dörpstuun Grootegast de glorieuze winnaar.

Voorzitter Ciska Bos van de Stichting Dörpstuun Grootegast was uiteraard zeer verguld met de uitverkiezing en het toegekende geldbedrag: “Het is een grote eer om deze prijs te winnen en het is ook een enorme blijk van waardering voor de tijd en energie, die er door onze vrijwilligers aan het project is besteed. Het was al fijn om geselecteerd te worden en als je dan ook nog als nummer één van de hele provincie Groningen wordt aangewezen, is dat natuurlijk een fantastisch resultaat”. Ciska kwam drie jaar geleden op het idee voor een dorpstuin, na een oproep van de toenmalige gemeente Grootegast. Ze licht dit als volgt toe: “Er werden ideeën gevraagd voor een ‘gezond’ Grootegast. Het idee voor een dorpstuin speelde al langer door mijn hoofd, maar de grote vraag was hoe je het voor elkaar kunt krijgen, zeker ook voor wat betreft de financiële kant. Ik heb eerst onderzocht of er wel voldoende draagvlak was voor het plan en dat bleek er te zijn. Het idee achter een dorpstuin is namelijk een groene ontmoetingsplek voor jong en oud en waar verschillende activiteiten mogelijk zijn. De gemeente reageerde enthousiast op het plan en stelde een subsidiebedrag beschikbaar zodat we een begin konden maken. Vervolgens hebben de ideeën gaandeweg steeds meer vorm en inhoud gekregen. Op zoek naar een geschikte locatie kwamen we terecht bij zorgcentrum ‘Het Hooge Heem’. De bestaande tuin voor dit zorgcentrum wordt stapsgewijs veranderd in de beoogde dorpstuin. Bijkomend voordeel is, dat we gebruik kunnen en mogen maken van de in het zorgcentrum aanwezige faciliteiten. Voor de uitwerking van de plannen hebben we verder dankbaar gebruik gemaakt van de adviezen en ondersteuning van de Foundation onder de naam ‘Kern met Pit’ van de KNHM. De scholen in Grootegast reageerden ook heel enthousiast en doen volop mee. De leerlingen kunnen in de dorpstuin van alles over de natuur leren. Zo willen we bijvoorbeeld ook een insectenhotel plaatsen en inrichten. Hierbij worden we geholpen door Marijke Akerboom. Zij is natuurgids bij de IVN en gaat op de scholen een gastles verzorgen over insecten. De dorpstuin wordt stap voor stap verder zo ingericht, dat er ook beweeglessen gegeven kunnen worden en revalidatie onder begeleiding van fysiotherapeuten. Verder hebben we nog plannen voor een kippenhok, beweegtoestellen en een gereedschapskast. Alles valt en staat natuurlijk bij de inzet en bereidheid van vrijwilligers. We hopen dat zich voor de verschillende activiteiten en werkzaamheden nog meer vrijwilligers zullen gaan melden. Maar bovenal is de dorpstuin bedoeld om elkaar te ontmoeten en met elkaar in contact te komen. Deze doelstelling is al voor een belangrijk deel gehaald en dat is van grote waarde gebleken om ons de prijs toe te kennen. Al met al stimuleert deze prijs mij en de andere betrokkenen enorm om door te gaan met de verdere uitwerking van de plannen”.

Ciska Bos vormt samen met Harman Ridderbos en Welmoed van den Berg het bestuur van de stichting. Voor de verdere invulling en eventuele uitbreiding van de dorpstuin blijft de stichting vooral afhankelijk van sponsoren en donaties. Ciska heeft, gelet op het brede draagvlak voor de dorpstuin, er alle vertrouwen in dat alle plannen stapsgewijs kunnen worden uitgevoerd. Op 5 juni 2021 is er nog de landelijke finale, waarin de winnaars van de 12 provinciën kans maken op de gouden, de zilveren of de bronzen pit en de daaraan gekoppelde geldprijzen. Opnieuw kan er dan door iedereen via internet worden gestemd en zal een jury de winnende projecten aan een oordeel onderwerpen. Wie weet wat er dan nog weer in het vat zit voor het mooie Grootegaster project.