Drie Zoutkamper brandweermannen Koninklijk onderscheiden

ZOUTKAMP – Afgelopen zondag reikte burgemeester Henk Jan Bolding van Het Hogeland Koninklijke onderscheidingen uit aan drie leden van het vrijwillige brandweerkorps in Zoutkamp. Dat gebeurt tijdens een nieuwjaarsbijeenkomst van het korps in ‘De Zeearend’ in het dorp. De drie brandweervrijwilligers zijn twintig jaar of langer verbonden aan het korps. Ze zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De onderscheiden brandweermannen zijn Jan Landman (43) uit Zoutkamp, John Nijholt (48), eveneens uit Zoutkamp, en Dirk Werkman (53) uit Ulrum.

Jan Landman is in het dagelijks leven werkzaam als brandweerman bij de Veiligheidsregio Groningen. In die hoedanigheid zorgt hij geregeld voor professionele ‘input’ vanuit dat korps in het korps van Zoutkamp. Landman is verantwoordelijk voor de planning en de oefeningen van het Zoutkamper brandweer. Ook is hij nauw betrokken bij de organisatie van themadagen van het korps. Hij was verder een van de initiatiefnemers van de website ‘mijnbrandweer.nl’; een platform waarop brandweerpersoneel kennis en ervaring kan uitwisselen. Ook is hij medeverantwoordelijk voor het onderhoud van het materieel van het Zoutkamper korps. Burgemeester Henk Jan Bolding vertelde in zijn toespraak in dit verband: “Jan Landman is er in belangrijke mate verantwoordelijk voor dat het Zoutkamper korps op de weg én op het water op koers weet te blijven.”

John Nijholt is bevelvoerder en schipper van het Zoutkamper korps. Hij is werkzaam als technisch-commercieel medewerker bij een bedrijf in communicatie en beveiligingsapparatuur. Nijholt was nauw betrokken bij de bouw en de inrichting van de Zoutkamper brandweerkazerne. Die werd in 2006 in gebruik genomen. Hij heeft verder zitting in verschillende klankbordgroepen van de brandweer. Burgemeester Bolding noemt hem “een brandweerman in hart en nieren en een gekende regelneef; scherp en alert als een Duitse herder en vasthoudend als een pitbull. John is een echte ‘bouwer’ die collega’s graag met raad en daad bijstaat.”

Bevelvoerder en schipper Dirk Werkman is verantwoordelijk voor de organisatie van oefeningen van het Zoutkamper brandweerkorps. Hij doorliep binnen dat korps verschillende functies. Werkman is in het dagelijks leven werkzaam als bureaumedewerker bij de Veiligheidsregio Groningen. Hij geldt als een zeer ervaren brandweerman. “Een wandelende brandweerencyclopedie”, aldus Henk Jan Bolding. De burgemeester zei verder: “Ik heb begrepen dat Dirk Werkman tijdens oefeningen de plofkast en de flashover-container met satanisch genoegen bedient: de vlammen moeten er werkelijk uit sláán! Is dat misschien bewijs voor de stelling dat in elke brandweerman eigenlijk een beetje een pyromaan schuilt?”

Henk Jan Bolding ging tijdens zijn toespraak weer in op de ongeregeldheden en de belaging van hulpverleners tijdens de afgelopen jaarwisseling. Bolding bepleit een vuurwerkverbod en vraagt om extra capaciteit voor de handhaving daarvan. Verder benadrukte hij het speciale karakter van het Zoutkamper korps. Dat is medeverantwoordelijk voor de brandveiligheid in de haven van Lauwersoog en in het militaire oefengebied Marnewaard van Defensie.