Drukbezochte aftrap van het toeristisch seizoen

NIEBERT/WESTERKWARTIER – Op woensdag 29 maart werd in het Recreatie Centrum Westerkwartier te Niebert het toeristisch seizoen 2023 geopend. De bijeenkomst werd door de gemeente Westerkwartier georganiseerd en had als doel om de aanwezigen bij te praten over de stappen die de afgelopen periode vanuit de gemeente zijn gezet.

Medewerkers Ilona Boekhorst en Femke Sijtsma van de gemeente Westerkwartier hebben de aanwezigen bijgepraat over de plannen die er nog liggen en de stappen die de afgelopen periode vanuit de gemeente zijn gezet. Er werd door hen benadrukt dat Recreatie & Toerisme binnen het Westerkwartier een sector van betekenis is. Het Westerkwartier is een aantrekkelijk gebied voor toerisme en de uitdaging blijft om die aantrekkelijkheid onder de aandacht te brengen en ook te vergroten. Daarbij speelt niet alleen de werkgelegenheid in de sector een rol, maar dient er ook oog te zijn voor duurzaamheid. ‘Het gaat ook om een betekenisvolle invulling van het aanbod. Het is uiteraard de bedoeling dat toeristen en recreanten plezier beleven, maar dat geldt eveneens voor de ondernemers en anderen binnen de sector.’ Er werd vervolgens gewezen op het belang van goede samenwerking en afstemming binnen de sector. Het is belangrijk om het gehele gebied te promoten en niet alleen het eigen bedrijf of de eigen organisatie. Daarbij dient de focus niet alleen op mensen van de buiten de gemeente gericht te zijn, maar juist ook op de eigen inwoners, die het eigen woongebied nog onvoldoende kennen of ontdekt hebben. Het Westerkwartier heeft ook de eigen inwoners veel te bieden. De aanwezige vertegenwoordigers uit de sector werd de gelegenheid geboden om folders en brochures uit te wisselen en vooral ook te netwerken. Vanuit de gemeente is er verder een zogenaamde kinderkaart ontwikkeld, waarvan het eerste exemplaar werd uitgereikt aan wethouder Marjan Sijperda, die Recreatie & Toerisme in haar portefeuille heeft. De kinderkaart biedt een aantrekkelijk en beleefbaar aanbod van ruim 60 (deels gratis) geschikte activiteiten om met kinderen te ondernemen.

Gelet op de enthousiaste reacties van de aanwezigen lijkt het Westerkwartier gereed te zijn voor het komende recreatieve seizoen. Tot slot is nog vermeldenswaardig dat er wordt gewerkt aan een stichting, welke zich gaat bezighouden met Regio Marketing. Er is al een beoogd bestuur, waarin de toekomstige leden niet op persoonlijke titel zitting gaan nemen, maar vanuit de aangesloten organisaties. Dit initiatief onderstreept het belang van een gerichte en goed doordachte strategie om het veelzijdige en prachtige Westerkwartier te promoten voor iedereen die kortere of langere tijd vertier in het Westerkwartier zoekt.