Ds. Leenheer nieuwe predikant PKN Buitenpost

Buitenpost - predikant Jana Leenheer

BUITENPOST – Jana Leenheer is tijdens een kerkdienst in de Kruiskerk bevestigd als predikant van de Protestantse Kerk Nederland. Dominee Leenheer is al sinds 1 oktober 2012 werkzaam als pastor in Haersmahiem. Ook ging ze regelmatig voor in kerkdiensten en leidde ze gespreksgroepen. Na de studie theologie en de predikantenopleiding in Kampen was ze als docent werkzaam op het Lauwers College waar ze vorig jaar afscheid nam. In haar intredepreek stonden 1 Korinthiërs 12:27-14:1a en Lukas 7: 36-50 centraal.