Elly Pastoor: deze onrust is voorbarig

Insprekers van de Violier en buurtvereniging Zevenhuizen bieden petitie aan

LEEK/ZEVENHUIZEN – De onrust die ontstond toen ouders van leerlingen van basisschool De Violier in Leek kennis namen van het voornemen een deel van de kinderen tijdelijk in het schoolgebouw van De Delta in Zevenhuizen te vestigen, resulteerde in een petitie die tijdens de raadsvergadering werd aangeboden. De ouders vonden bijstand bij buurtvereniging Heideveen-Flint uit Zevenhuizen die al moeite bleek te hebben met de fusie tussen het Veenpluis en De Delta en nu de komst van de extra leerlingen uit Leek al helemaal niet ziet zitten. Wethouder Pastoor noemde alle onrust voorbarig: ‘er is nog geen besluit genomen. Het nieuwe College zal een besluit nemen over het uitbreiden van De Violier en daarna moet de raad zich nog uitspreken over de kredietverstrekking. De definitieve besluitvorming zal pas in het najaar van 2022 plaatsvinden.’

Petra Jansen, nam namens de ouders van De Violier het woord. Zij heeft gezamenlijk met Yvonne Brandsma van de buurtvereniging in Zevenhuizen de verkeerssituatie ter plekke bekeken en zag ook daar problemen. ‘Er is nu al een onveilige situatie rond het Veenpluis en De Delta en dan moeten daar nog eens 125 kinderen bij?’

Wethouder Pastoor benadrukt dat de gesprekken over het ruimtetekort van De Violier breed gevoerd zijn. ‘De gemeente, Quadraten én De Violier hebben gezamenlijk gesprekken gevoerd. Ook de MR is hierin betrokken.’ Volgens haar komt alle onrust voort uit het feit dat iemand voor de muziek uitliep en met de klas heeft gesproken over de plannen van de tijdelijke huisvesting, waarmee de ouders verrast werden. ‘Zo ontstaat er van alles: ruis, verkeerde begrippen, net niet de juiste info.’ Op 14 juni is er een bijeenkomst gepland voor alle ouders waar het college van bestuur van Quadraten en de directeuren van De Violier informatie zullen geven. Pastoor benadrukte dat de gemeente geen rol speelt in alle onrust. ‘We hebben hier part noch deel aan, maar voelen ons wel medeverantwoordelijk.’ Ze gaf de ouders, die in ruime getale aanwezig waren mee: ‘ga in goed overleg met elkaar. Ik kan me voorstellen dat er zorgen zijn, maar bespreek dit en ook vooral met de vertegenwoordigers die adviseren in de MR.’ Ze gaf desgevraagd aan dat het voorstel voor de tijdelijke huisvesting uiteindelijk door de onderwijsinstelling gemaakt wordt. ‘Zij kijkt wat de best mogelijke oplossing is. De gemeente praat erover mee.’

Zevenhuizen

De inspraak vanuit Zevenhuizen kon de wethouder niet echt waarderen. Ook de kritische vragen vanuit de raad, wees ze resoluut af: ‘mag ik u eraan herinneren dat de fusie tussen Het Veenpluis en De Delta door de raad al is goedgekeurd en dat u het budget hiervoor heeft verleend.’ Geertje Veenstra van het CDA probeerde mee te buigen met de buurtvereniging. ‘Wij hadden begrepen dat er goed gecommuniceerd was met omwonenden en nu blijkt dat dus niet het geval.’ Dit viel niet goed bij Pastoor. ‘Er wordt getwijfeld aan mijn integriteit en daar heb ik veel moeite mee. Ik heb bij de fusie tussen Het Veenpluis en De Delta alles verteld wat binnen mijn vermogen lag en wat ik wist. Ik weet zeker dat omwonenden en buurtverenigingen betrokken zijn geweest bij de afhandeling van de verkeerssituatie en alles wat daarmee te maken heeft. Bovendien: een onderwijsinstelling gaat in eerste instantie zelf nadenken wat er goed is voor de leerlingen die naar school gaan in Zevenhuizen. Als scholen één worden, zorgen wij dat de verkeerssituatie wordt aangepast en zo veilig mogelijk wordt gemaakt. Daar is vanuit onze organisatie drie maanden lang intensief overleg gevoerd met allerlei betrokkenen.’