Enigma antwoordt

Vorige week stelde ik in mijn column het Westerkwartierpanel ter discussie. Vooral omdat deze wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Enigma Research. Het bureau dat vorig jaar een onderzoek uitvoerde onder 10.000 inwoners van het Westerkwartier, waarvan er uiteindelijk steeds minder overbleven. Ik zette vraagtekens bij de –in mijn ogen- slordige werkwijze van Enigma en de manier waarop zij in een aantal gevallen ‘vergaten’ te onderbouwen waarom respondenten wel of niet werden meegenomen in de resultaten. De werkgroep communicatie herindeling Westerkwartier pakte de vragen en de stellingen in de column op en legde deze voor aan Enigma. Het bureau heeft een reactie gegeven op deze stellingen en vragen uit de column en die wil ik natuurlijk graag met u delen. Het antwoord op mijn vraag wat het nietszeggende onderzoekkunstje de belastingbetaler heeft gekost, luidt 2.711 euro. Opdat u het weet. Tevens stelde ik dat Enigma het niet zo nauw nam met de privacy van de deelnemers aan het onderzoek. Dit was gebaseerd op het vinden van een voor- en achternaam van een persoon en de aanwezigheid van een emailadres van een andere deelnemer aan het onderzoek in het rapport. Volgens Enigma zijn de naam en het emailadres in het rapport terecht gekomen, omdat de deelnemers hun naam en emailadres hebben genoteerd in de antwoordbalk op een open vraag. Een eerlijke respons van het onderzoeksbureau, die daarmee ook hun eigen fout lijkt te erkennen. Tenminste, ik hoop dat zij dit zelf ook als een uitglijder zien. Er is blijkbaar niemand geweest die heeft gecheckt of er echt geen persoonlijke informatie in het rapport terecht is gekomen.  Verder vroeg ik mij af wat er bedoeld werd met de uitdrukking ‘onzuivere respons’, waarvoor ook een aantal deelnemers zijn verwijderd. Deze mensen blijken te zijn verwijderd omdat zij binnen dertig seconden de enquête hadden voltooid, daar waar de gemiddelde tijd die mensen nodig hadden zes minuten bedroeg. En dan natuurlijk de titel van de vorige column: willekeurig verwijderd. Maar liefst 315 respondenten werden bij het vorige onderzoek willekeurig verwijderd. Dus zonder uitleg, want willekeurig. Enigma heeft de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek gebruikt om de juiste verhoudingen te achterhalen in de Westerkwartiergemeenten, laat het bureau weten. Het onderzoeksbureau denkt hierbij aan geslacht, leeftijdsopbouw, opleidingsniveau en woongemeente. Enigma stelt dat door willekeurig respondenten te verwijderen, totdat de juist verhoudingen die het CBS geeft zijn bereikt, het onderzoek representatief is voor alle inwoners. ‘Doe je dat niet, dan kan het zijn dat bijvoorbeeld de vele reacties van 60-plussers oververtegenwoordigd zijn ten opzichte van het aandeel dat zij hebben in de bevolking van het Westerkwartier’, aldus Enigma. Dat er uiteindelijk maar twee procent van alle ruim 62.000 inwoners hebben meegedaan schijnt genoeg te zijn volgens ‘beproefde wetenschappelijke methodes’. Bijvoorbeeld 9.000 respondenten zouden slechts een minimale invloed hebben gehad op het resultaat, schrijft Enigma. Hierbij dus de antwoorden van onderzoeksbureau Enigma Research op de vragen en stellingen uit mijn vorige column die terug te lezen is op www.destreekkrant.nu, mocht u deze column onverhoopt gemist hebben. De vragen in het WesterkwartierPanel zien er gelukkig degelijk uit, al blijft het ook daar af en toe kiezen tussen allemaal zaken die -voor mij-  even belangrijk zijn. Enfin, het panel telt momenteel 400 leden. Enigma laat dan ook weten niet te willen suggereren ‘representatief’ te zijn in dit onderzoek, wat natuurlijk ook onmogelijk is met slechts 0,65 procent van de mogelijke 62.000 inwoners van het Westerkwartier als deelnemer aan het panel. Het is een manier om meningen te peilen, schrijft het bureau. Het komt er in ieder geval op neer dat de vier Westerkwartiergemeenten benieuwd zijn naar op welke manier u -de inwoner- wil meedenken, meebeslissen en geïnformeerd wilt worden. Mag dat via de online kanalen? Of zijn de gemeentepagina’s in de kranten nog té belangrijk om te schrappen? En wilt u betrokken worden bij de beslissingen die de gemeenteraad neemt? En zo ja, op welke manier? U begrijpt, ondanks mijn kritiek op het onderzoeksbureau, vind ik dit wel hele essentiële vragen. Immers, het gaat ons allemaal aan. Enigma roept alle inwoners van het Westerkwartier op zich aan te melden voor het WesterkwartierPanel op www.westerkwartierpanel.nl en de eerste enquête over burger- en overheidsparticipatie en raadscommunicatie in te vullen. En in dit geval sluit ik mij graag aan bij Enigma. Laat van u horen en deel uw mening. Na 1 januari 2019 gaan er onherroepelijk dingen veranderen. Misschien ook wel zaken die u belangrijk vindt. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat u nu uw schouders ophaalt en over twee jaar denkt: “Hé, dat hebben ze mij nooit gevraagd.” Dus doe mee, schrijf u in en besteedt die vijf á zes minuten die het invullen van een enquête duurt. Wie weet voorkomt het straks een hele nare verrassing.

Meediscussiëren over de herindeling of jouw mening laten horen? Laat het weten op Twitter @richardlamberst!