“Er zijn veel meer zaken die bij armoede komen kijken dan alleen geldproblemen”

Onzichtbaar Den Haag te gast in het Westerkwartier

LEEK/STREEK – Afgelopen week was ‘Onzichtbaar Den Haag’ aanwezig in de gemeente Westerkwartier. Deze organisatie professionaliseert de kennis, kunde en ervaring van professionals die werken met en voor ‘een kwetsbare burger’. Dit gebeurt door het geven van trainingen en workshops, met de inzet van die ‘kwetsbare burger’, onder de naam ‘Het Overleefhuis’. Het is een door ervaringsdeskundigen begeleide kennismaking met armoede en met de vooroordelen en dilemma’s waarmee mensen met weinig geld dagelijks te maken hebben. De gemeente Westerkwartier had de organisatie ingeschakeld, omdat het goed past in de bredere aanpak van het armoedebeleid in het Westerkwartier.

“Het Overleefhuis sluit naadloos aan bij wat de gemeente Westerkwartier voor ogen heeft wat betreft het armoedebeleid”, vertelt Boy Zandbergen, één van de oprichters van Het Overleefhuis. “De gemeente is namelijk al een tijd bezig met onder andere het project ‘Van arm naar beter’ en het wil overzicht creëren wat er allemaal bij komt kijken, wanneer je in armoede terechtkomt. Je hebt niet alleen minder geld, maar je krijgt ook stress en een gevoel van schaamte. Met Het Overleefhuis willen we dat onder de aandacht brengen”. Het Overleefhuis biedt tevens hulp aan mensen die in armoede leven. Zo krijgt men een beeld van welke potjes er bijvoorbeeld voor hen beschikbaar zijn. “Er zijn namelijk een hoop organisaties die opkomen voor mensen in armoede”, aldus Zandbergen.

Het Overleefhuis geeft een perfect beeld van hoe een leven in armoede eruit ziet. Tijdens de trainingen komen de deelnemers volledig in ‘de wereld van de armoede’. Zo is er voor de workshop een kamer ingericht, waar de deelnemers voor heftige dillema’s komen te staan. “De deelnemers krijgen veertig euro voor een week, maar moeten gedurende de week ook aankopen doen. Zo zijn er natuurlijk boodschappen nodig en wil je dochter ook graag mee op schoolreisje. Waar geef je geld aan uit en waaraan niet? Het zijn lastige beslissingen waar mensen, die in armoede leven, dagelijks mee te maken hebben”.

Tijdens de workshops in de gemeente Westerkwartier kregen medewerkers van verschillende maatschappelijke organisaties inzicht in de hierboven genoemde zaken die aan bod komen wanneer je in armoede leeft. Wethouder Bert Nederveen heeft de workshops zelf ook een aantal keren bijgewoond en vindt dat er hiermee een volgende stap is gezet in het bestrijden van armoede in het Westerkwartier: “Armoede staat bij ons hoog op de agenda en we zijn hier al geruime tijd uitvoerig mee bezig. Veel projecten zijn altijd gericht op geld, maar er komen nog veel meer zaken bij kijken, zoals schaamte, eenzaamheid en stress. Met Het Overleefhuis komen deze zaken ook onder de aandacht, maar daar denkt men vaak niet bij na. Met de workshops van Onzichtbaar Den Haag ervaart een ieder wat er allemaal bij komt kijken. Zelf heb ik dat ook aan den lijve mogen ondervinden. En ik kan je vertellen: het raakt mensen echt”.