Even voorstellen: Jeugdraad Niekerk Oldekerk Faan

NIEKERK/OLDEKERK – Eind vorig jaar deed de stichting Dorpsbelangen Niekerk Oldekerk Faan een oproep aan jongeren tussen de 10 en 16 jaar om zich aan te melden voor de op te richten Jeugdraad NOF. Vanuit de gedachte dat jongeren ook een stem mogen en moeten hebben in de inrichting van de mooie dorpen, is Dorpsbelangen op zoek gegaan naar een vertegenwoordiging van de jeugd. “Op onze oproep kregen we veel enthousiaste reacties en uiteindelijk meldden zich 8 kinderen/jongeren aan”, laat Dorpsbelangen weten. “Daarmee heeft Niekerk-Oldekerk-Faan als eerste dorp in het Westerkwartier een eigen Jeugdraad. Misschien wel als eerste in de provincie Groningen!”

Enkele weken geleden kwam de Jeugdraad voor het eerst samen. Deze eerste bijeenkomst stond vooral in het teken van elkaar een beetje leren kennen en bedenken wat de Jeugdraad belangrijk vindt, hoe vaak en op welke manier ze samen willen komen en wat de rol is van het bestuur van Dorpsbelangen. Er werden meteen al flink wat ideeën gespuid, waarbij duidelijk naar voren kwam dat het milieu (zwerfvuil, hondenpoep, meer groen) en verkeersveiligheid belangrijke thema’s zijn voor de jeugd. Het bestuur van Dorpsbelangen ondersteunt de Jeugdraad, maar de inhoud komt helemaal bij henzelf vandaan. De Jeugdraad bestaat momenteel uit Marlijn, Henk Jan, Yasmine, Wouter, Annemiek, Anna, Fleur en Imre. “Wij wensen hen heel veel succes en hopen veel van hen te horen!”, aldus Dorpsbelangen Niekerk Oldekerk Faan.