Extra parkeerplaatsen voor Grootegast en Niekerk

GROOTEGAST/NIEKERK – Tijdens de begrotingsvergadering 2017 heeft het college de toezegging gedaan om met een voorstel te komen voor de uitbreiding van de parkeerplaatsen bij de sportcomplexen Eekeburen in Niekerk en De Leegens in Grootegast. De mogelijkheid om de huidige parkeerplaats in Niekerk uit te breiden is ontstaan door de aanleg van een kunstgrasveld op de sportvelden van vv Niekerk.

Bij de uitwerking van de plannen is uitgegaan van een sobere uitvoering waarbij een totaal kostenplaatje is genoemd van 132.000 euro. Dit bedrag was in eerste instantie begroot om alleen de parkeergelegenheid bij vv Niekerk uit te breiden. Dit was het bedrag dat in eerste instantie was begroot voor alléén de uitbreiding van de parkeerplaatsen bij vv Niekerk. Na het maken van meerdere schetsplannen en kostenramingen werd het college duidelijk dat voor een bedrag van 132.000 euro niet twee parkeerplaatsen in een sobere uitvoering kunnen worden aangelegd. Uiteindelijk is voor beide sportcomplexen een plan en kostenraming opgesteld waarin is gerekend met een beperkte uitbreiding van de parkeergelegenheid. Daarnaast is bij beide parkeerplaatsen fors bezuinigd op de inrichting, zijn er rijbanen geschrapt en wordt er waar mogelijk gebruik gemaakt van gebruikt bestratingsmaterialen. Dit heeft er toe geleid dat nu is ingestemd met plannen waarin in Niekerk voor  98.500 euro 62 parkeerplaatsen aangelegd kunnen worden en in Grootegast voor  121.500 euro 80 parkeerplaatsen. De totale investeringskosten komen daardoor op  220.000 euro. De verwachting is dat er komend zomer een begin wordt gemaakt met de aanleg van de parkeerplaatsen.