Fc Grootegast het nieuwe seizoen in zonder accommodatie

MFA Grootegast in de startblokken

GROOTEGAST – Na het toekennen van de provinciale en gemeentelijke subsidies voor de multifunctionele accommodatie (MFA) in Grootegast is het even stil geweest rondom Stichting MFA en de ontwikkeling van het gebouw dat vele verenigingen moet gaan huisvesten én verbinden. “Dat houdt echter niet in dat we stil hebben gezeten”, vertelt de voorzitter van de Stichting MFA, Henk Kroon. “Er is overlegd met de toekomstige huurders van de MFA en andere partijen die een belang hebben de realisatie van het gebouw. Zij mochten hun wensen en eisen overleggen, waar wij natuurlijk zoveel mogelijk aan tegemoet willen komen.” De bouw komt steeds dichterbij. Vrij vlot na de start van het nieuwe voetbalseizoen gaat de huidige thuishaven van Fc Grootegast tegen de vlakte, waarna alle partijen hopen dat er na de winterstop gebruik gemaakt kan worden van de nieuwe accommodatie.

Over dat laatste gaan we straks verder. Eerst worden we bijgepraat door Henk Kroon over de stand van zaken rondom de MFA. “Met het toekennen van de subsidies zijn de plannen realiteit geworden”, stelt Kroon. “Je moet eerst maar afwachten of je wel het benodigde geld bij elkaar krijgt. Dat is gelukt, waarna we met de huurders die zeker gebruik gaan maken van het gebouw om de tafel zijn gaan zitten om hun eisen en wensen door te spreken.” Met de huurders bedoelt Kroon Fc Grootegast, CMV Oranje en Stichting Muziekschool Grootegast (SMG). “Zo wil Fc Grootegast kleedkamers die voldoen aan deze tijd en aan de KNVB-norm. CMV Oranje ziet graag een droge en vochtvrije ruimte gerealiseerd worden waar zij hun zware instrumenten op kunnen slaan, zodat deze niet elke keer meegesleept hoeven te worden. Verder is het ook handig om een geluidsdichte ruimte te hebben als je een muziekschool en een muziekvereniging gaat huisvesten.” Ook heeft Kroon de afgelopen maanden veel gesproken met de gemeente en diverse commissies die betrokken zijn bij de bouw. “De grond waar de MFA op komt te staan wordt gepacht van de gemeente”, legt hij uit. “Echter, een deel van de grond die wij nodig zijn was al verpacht aan de stichting die de velden beheert. Die pachtovereenkomst moest opengebroken en aangepast worden, waarna wij onze pachtovereenkomst konden tekenen. Tevens moest het bestemmingsplan aangepast worden en heeft de welzijnscommissie haar mening gegeven over het gebouw. De laatste details worden nu nog met deze commissie doorgesproken.” Het gaat dus de goede kant op de MFA die een neutrale uitstraling moet krijgen. “De stichting die het beheert is onafhankelijk, dus dat wordt het gebouw ook.”

Ook aan tafel zit Liekel Faber, de voorzitter van Fc Grootegast. “Fc Grootegast zal de horeca gaan uitbaten. Daarom hoorde je al een beetje dat ‘het waarschijnlijk wel een Fc Grootegastgebouw zal worden’. Niets is echter minder waar. Natuurlijk zal je aan muur een vaantje aantreffen en een beker in de prijzenkast, maar het wordt zeker geen groengeverfd gebouw waar alles op de voetbalclub gericht is.” Faber beseft dat de MFA en zeker ook de de club als uitbater van de horeca kritisch worden gevolgd. “Dat mag ook”, vindt hij. “Toch zal men zien dat dit gebouw de verschillende verenigingen gaat verbinden. Dat proces is nu al zichtbaar. CMV Oranje en Fc Grootegast worden al echt ‘vrienden’ en dat vind ik mooi om te zien.” Kroon vult Faber aan met het voorbeeld van het Oktoberfest dat de partijen samen op poten hebben gezet. “Door dat samen te doen is er zoveel winst geboekt. En dan heb ik het niet alleen over het mooie bedrag dat het feest en de veiling hebben opgeleverd. We zien ook verbroedering.” Toch zorgt de MFA ook voor wat kopzorgen bij Fc Grootegast. Of liever: heeft gezorgd, want de problemen lijken inmiddels te zijn overwonnen. “We hadden gehoopt –en dat was ook de intentie- dat het gebouw in de zomerstop gebouwd zou worden”, aldus Faber. “Dat gaat helaas niet lukken. Nu gaat men in september beginnen.” Het was de bedoeling om de accommodatie vervolgens in december op te kunnen leveren, maar ook die datum is inmiddels naar achteren geschoven. Het gevolg is dat Fc Grootegast het komende voetbalseizoen gaat beginnen zonder kantine, zonder kleedruimtes en misschien nog wel belangrijker voor een club; zonder kantineomzet. “Er is echter een superoplossing gevonden”, meldt Faber opgetogen. “We mogen de kleedkamers van sporthal De Leegens gebruiken en zullen daar ook gebruik gaan maken van de horecavoorzieningen. Voor onze grote damestak hebben we toestemming om de kleedruimte van De Woldzoom te gebruiken. Een eigen afdeling voor de meiden dus.” Ideaal is het niet, vindt ook Faber, “maar we zullen als club zijnde met z’n allen ons best moeten doen om de komende maanden geolied te laten verlopen.” Het positieve aan de vertraging is dat de club extra tijd heeft gekregen om het uitbaten van de horeca goed te regelen. Fc Grootegast pacht de horeca van Stichting MFA. De club draagt zorg voor de aanwezigheid van vrijwilligers om de bar te bemannen en de inkoop te doen en krijgt daarvoor terug de inkomsten die naar de clubkas vloeien.  “We zijn nog altijd op zoek naar enthousiaste mensen die sturing willen geven aan de vrijwilligers en de horeca willen draaien. Fc Grootegast verzorgt namelijk niet alleen de horeca rondom het voetbal, maar voor alle partijen die gebruik maken van de MFA. Kandidaten worden verwacht de planning te doen, de inkopen te regelen en zorg te dragen voor andere zaken die om de hoek komen kijken bij het uitbaten van de horeca.” Elders in deze krant staat een advertentie van de club met meer informatie.

Ook de christelijke muziekvereniging Oranje staat voor de vurig gewenste verhuizing. Voormalig voorzitter Oeds Kuipers vertelt dat Oranje al jaren aan het schipperen is en blij is dat daar nu eindelijk een goed einde aan wordt gebreid. “We hebben lang, te lang, geen thuis gehad”, aldus Kuipers. “Na de sloop van de gymzaal aan de Middellaan in Grootegast zijn we een tijdje zoekende geweest naar een nieuwe accommodatie. Die werd uiteindelijk gevonden bij herberg ‘In de Grootegast’, maar dat is geen ideale accommodatie voor een muziekvereniging. Wij zorgen daar voor geluidsoverlast en blijven zelf slepen met de instrumenten. Bij een muziekvereniging die acteert op het niveau van Oranje hoort een passend onderkomen en genoeg ruimte. Die is hier straks voorhanden. Dus ja, Oranje kijkt uit naar het betrekken van dit professionele onderkomen. In het MFA is er genoeg ruimte om te repeteren én we kunnen onze instrumenten veilig, warm en droog opslaan.” Daarnaast is ook de aanwezigheid van de muziekschool in hetzelfde gebouw een groot pluspunt. “Samen met SMG kunnen we het muziekgebeuren in deze gemeente naar een hoger niveau tillen”, denkt Kuipers, die daaraan toevoegt dat de school uiteraard niet alleen met hun werkt, maar ook bijdraagt aan de ontwikkeling van andere orkesten in de gemeente. Bovendien hebben CMV Oranje en Fc Grootegast elkaar al gevonden. “Wij zien de samenwerking met Fc Grootegast met vertrouwen tegemoet”, besluit Kuipers, waarop Faber mee knikt. Twee verenigingen en een muziekschool hebben zich inmiddels aangesloten bij de MFA. Voorzitter van de stichting Henk Kroon hoopt dat meer partijen het voorbeeld van Oranje, Fc Grootegast en SMG zullen volgen.

Ondernemend Grootegast

GROOTEGAST – Niet iedereen heeft even enthousiast gereageerd op de plannen om een multifunctionele accommodatie te realiseren aan de rand van Grootegast. Voorzitter Henk Kroon van de Stichting MFA begrijpt de zorgen die een aantal lokale ondernemers hebben geuit. “Echter, wij zijn geenszins van plan om de lokale ondernemers over te slaan of in de wielen te rijden”, aldus Kroon. “Binnenkort krijgen de ondernemers van ons een uitnodiging om mee te denken over de realisatie van het gebouw. Tevens gaat de MFA niet de concurrentie aan met de plaatselijke horeca. Jubileums en trouwfeesten horen gevierd te worden in de bedrijven die daarvoor bestemd zijn, niet bij ons. Rondom de MFA-gerelateerde activiteiten kan men bij ons terecht voor een kopje koffie of een pilsje, maar voor een avondje gezellig doorzakken kan er toch beter een bezoekje worden gebracht aan het café.”