Feelijke lintjesregen in het Westerkwartier

STREEK – Burgemeester Ard van der Tuuk had afgelopen dinsdag 26 april een drukke dag. Hij mocht namelijk twaalf verschillende lintjes uitreiken aan bewoners van de gemeente Westerkwartier. Eindelijk mocht de burgemeester weer bijzondere mensen in het oranje zonnetje zetten zonder coronamaatregelen.

Het avontuur door het Westerkwartier begon om 9:00 uur in De Wilp bij Menzo Egbert de Groot (73) en Gezina Annechina (Sineke) de Groot-Jager (73). De burgemeester werd vrolijk ontvangen door de familie van het echtpaar en het echtpaar zelf, die nog geen idee hadden wat er precies aan de hand was. Het gezelschap verzamelde zich in de woonkamer om eerst meneer De Groot te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De Groot zet zich tot op heden in voor natuureducatie bij NDCE scholenprojecten, waar hij medeoprichter van is. Hij is vrijwilliger bij Dagwinkel Hovius in De Wilp. In dit dorp is hij ook vrijwilliger bij de jaarlijkse speelweek voor Stichting ’t Wylpke. In Zuidhorn is hij ook geen onbekende, daar is hij al sinds 2014 secretaris van Stichting Beheer Brede School Zuidhorn. Mevrouw De Groot-Jager is ook benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij is onder andere de oprichtster en coördinator van activiteiten bij Vrouwen van De Wilp. Al jaren zet ze zich in voor anderen in haar omgeving als mantelzorger. Een mevrouw met MS, die ook verzorgd wordt door De Groot-Jager is ook aanwezig om haar te belichten. Verder helpt mevrouw De Groot-Jager met het organiseren van het eten met ouderen in dorpshuis “Op de Welle” in De Wilp en is ze Taalmaatje bij het Alfa College. Net als haar man Menzo, is ze vrijwilliger bij de Dagwinkel Hovius in De Wilp. Samen met haar echtgenoot zet zij zich in om de supermarkt in De Wilp levensvatbaar te houden. Beiden stralen enorm. ‘We doen dit soort dingen, omdat we het leuk vinden’, vertelt mevrouw De Groot-Jager, ‘niet vanwege zo’n lintje.’ Meneer De Groot sluit zich hierbij aan. Maar de terechte trots straalt van het echtpaar en de familie af. Zij vieren het nog uitgebreid en ondertussen gaat de burgmeester naar de volgende op zijn lijst.

In Marum werd ‘Ons Centrum’ afgehuurd om Riemke Tietje (Ria) Kooiker-Stavasius (67) en Jan Willem Hesselink (68) tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau te benoemen. Kooiker-Stavasius is in het zonnetje gezet, omdat zij in het dorp heel veel vrijwilligerswerk heeft verricht. Zo was ze secretaresse van Vrouwenvereniging Passage, maakte ze de kantine en kleedlokalen schoon van voetbalvereniging SV Marum en waste ze de voetbalshirts. Ook was ze actief op het AZC Marum. Ze verzorgde gedurende een periode van 7 jaar de ongeneeslijk zieke vrouw van haar neef en hun gezin. Momenteel kan de Protestantse Kerk Marum nog altijd op haar inzet rekenen, evenals als Kirngloopcentrum ’t Trefpunt waarvan ze initiatiefnemer en oprichter is. Tijdens de speech van de burgemeester schieten de tranen naar haar ogen. ‘In heb er geen woorden voor, je doet het immers al die jaren met zoveel plezier. Ik wil dit ook allemaal graag in de toekomst voortzetten.’ De verbaasdheid en de bescheidenheid spatten van haar af.

Maar de burgemeester is nog niet klaar in Marum. De heer Hesselink werd ook terecht verrast. In het dorp kennen de meesten hem als secretaris van Stichting Oranjecomité en Bevrijdingsfeesten Marum en als bestuurslid en voorzitter van Stichting Sport- en Zwemaccommodaties Marum/Marum in Beweging. Hij was eerder ook op andere fronten bestuurlijk actief. Onder andere als bestuurslid en voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD, afdeling Groningen/Drenthe) en projectgroep erkenningsregeling rundveedierenartsen. Momenteel is hij onder andere ook nog voorzitter en secretaris van gezamenlijke 4 mei comités Westerkwartier. ‘Ik ben enorm verrast. Ik wist dat Ria een onderscheiding zou krijgen, maar niet dat ik er ook een mee naar huis zou mogen nemen. Ik vroeg mij al af waarom mijn kleindochter zo graag mee wilde, die kent Ria helemaal niet. Maar nu valt het allemaal op zijn plaats en ik ben enorm dankbaar.’

Albert Jan Postma (64) uit Niebert is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Veel vrienden en familie kwamen bij elkaar in zijn prachtige woning, om zijn verdiensten te waarderen. Postma is directeur en eigenaar van Formatec B.V. Van 1992 tot op heden toont hij zich een als excellente ondernemer. Hij is sinds 2009 sponsor en zakelijk adviseur van Stichting Vrijwillige Bosbrandbestrijding Noord-Nederland en sinds 2004 voorzitter van Stichting Vrienden van de Jeugdbrandweer regio Groningen. Hij is lid van de ondernemersorganisatie VNO-NCW MKB Noord en won met Xpar Vision B.V. in 2014 zelfs de Groninger Ondernemersprijs. Daarnaast is hij Honorair consul te Groningen van de republiek Tsjechië en kwartiermaker voor de Top 100 ondernemingsbijeenkomst Groningen van de organisatie FiKks. ‘Ik wil iedereen ten eerste complimenteren dat ze dit stil hebben weten te houden. Ik las vanochtend in het Dagblad van het Noorden dat er lintjes zouden worden uitgereikt. Toen ik alle mensen hier zag arriveren, dacht ik van; het zou toch niet zo zijn. Ik wil iedereen echt bedanken dat ze me hebben opgehemeld tegenover de koning, ook al doe je het daar natuurlijk niet voor. Ik heb altijd al enorm veel waardering van mijn omgeving gevoeld, maar zo iets erbij, daar ben ik sprakeloos over.’

Dan rijdt de burgemeester door naar de woning van Riekelina Trientje (Riekje) Hummel-Pijpker (76) in Zevenhuizen. Zij is zelf nog niet aanwezig, want ze is weggelokt door haar kleinzoon Jeroen. Eenmaal terug in de woning treft ze vrienden, familie en de burgmeester aan, die haar benoemt tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vanaf 1990 is Hummel-Pijpker onder andere als hoofdbestuurslid actief voor de Voetbalvereniging Zevenhuizen. Ze is al 51 jaar spelend lid van toneelvereniging Wilskracht. Ook is ze voorzitter en bestuurslid bij buurtvereniging Kokswijk. Haar man voelde de dag van te voren al nattigheid over de verrassing, maar besloot dat wijselijk voor zichzelf te houden. ‘Ik vind het hartstikke mooi wat er gebeurt vandaag’, vertelt Hummel-Pijkper. Haar blijdschap vult de hele kamer. ‘Ik vond het al zo vreemd dat Jeroen mij vroeg om zomerspulletjes te halen in Gorredijk, al gaan we wel vaker op pad. Op een gegeven moment had ik door dat we niet de juiste route reden. Toen hij mij vertelde dat hij zijn portemonnee bij mij op de keukentafel had laten liggen, had ik door dat er iets loos was.’ Niet alleen de burgmeester kwam Hummel-Pijpker in het zonnetje zetten, ze ontving ook nog een bloemetje van de voetbalvereniging en de buurtverenging, waar ze zich al jaren voor inzet.

Jan Wouter Hendrik Buitenhuis (73)werd toepasselijk geridderd in de ridderzaal van Borg Nienoord in Leek. Alle publieksstoelen werden rijkelijk gevuld. Van jongs af aan zet Buitenhuis zich bestuurlijk in. Dat begon als oprichter en bestuurslid van studentenvereniging Bacciolo. Volgens hem kwam de naam uit het Italiaans, ‘iemand die veel bier lust’. Vanaf 1980 zet Buitenhuis zich in voor de Christelijke Voetbalvereniging Oranje Nassau 1918. Hij is en was daar actief als scheidsrechter, voorzitter, financieel administrateur, adviseur bestuur en regiovertegenwoordiger KNVB Noord. Vanuit deze functie heeft hij zich in Noord-Nederland en landelijk sterk gemaakt voor de ontwikkeling van vrouwenvoetbal. Buitenhuis is ook nog steeds actief als bestuurslid van de Sportkoepel Groningen en zette zich onder andere ook in als Lid van de Raad van Toezicht van Stichting Vredewold Leek. ‘Ik denk dat dit laat zien dat het niet uitmaakt waar je vandaan komt, iedereen kan een verschil maken. Mijn vrouw en ik komen van verschillende achtergronden, maar zetten ons samen in. Ik heb het met veel andere mensen samen gedaan, maar ben erg trots dat het is erkend.’

In Oldehove werd het hele huis in het oranje versierd en de oranje loper uitgerold voor Geert Klaas Mulder (66). Hij werd ten aanzien van familie en de buurtbewoners benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De feeststemming zat er goed in, en dat was ook af te lezen van de enthousiaste Mulder. Hij heeft een lange staat van dienst als medewerker binnendienst van Bernard Roerdink V.O.F., waar hij in 1971 startte. Van 1985 tot vorig jaar was hij ouderling en diaken bij Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Oldehove. Momenteel is hij actief als vrijwilliger en bestuurslid van Zwembad Electra. Hij was tot 2012 coach, organisator en vrijwilliger bij Volleybalclub Voklubol Oldehove. ‘Al juichte je altijd harder voor de tegenstander’, lacht de zoon van Mulder. ‘Als je 15 punten voor staat, leer je niks, dan moet je de tegenstander ook maar een beetje aanmoedigen’, reageert Mulder lachend. ‘Ik heb veel samen met mijn vrouw gedaan, zij is mijn steun en toeverlaat. Ik ben een gewoon persoon en morgen ga ik gewoon weer aan het werk bij de Electra, maar ik ben heel blij dat ik dit mag ontvangen’, zegt hij terwijl hij een traantje wegpinkt.

Even na enen komt de burgemeester aan op de Beatrixlaan in Zuidhorn. Hindrik (Henk) Bosch (71) is hier benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Bosch zet zich al 16 jaar lang speciaal in voor een mevrouw uit zijn woonplaats als haar executeur, doet samen met haar de administratie en regelt al het papierwerk. Zij zit dan ook trots naast hem. Hij was tot 1990 bestuurslid van Christelijke Basisschool De Windroos Zuidhorn. Hij was onder andere als voorzitter van het College van Kerkrentmeesters en als lid van de kerkenraad actief voor de Hervormde Gemeente Zuidhorn. Momenteel is hij ook secretaris van Cliëntenraad Zonnehuisgroep Noord. Bosch is de eerste op de lijst die vlak van te voren werd gebeld door de burgemeester, aangezien dat het protocol is, wanneer iemand na 13:00 uur koninklijk wordt onderscheiden. ‘Om half 12 was ik gewoon nog aan het schoonmaken en werd ik ineens gebeld. Ik verstond het eerst niet goed, maar toen ik opnieuw om de burgmeester zijn naam vroeg, viel het kwartje. Ik heb er een brok van in mijn keel. Ik vind het gewoon leuk om mensen te helpen. Het zit in mijn aard, thuiszitten is niks voor mij.’

In zijn prachtige woning werd Harm Andries Veenstra (59) uit Visvliet, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Omringt door zijn dochters, schoonzonen, vrouw, hond en kleinkinderen werd hij verrast. ‘Ik wist echt helemaal van niks’, zegt hij met een grote glimlach. Veenstra was jarenlang actief als, onder andere, voorzitter van de begrafenisvereniging ‘De Laatste Eer’, was bestuurslid van Landarbeiderswetvereniging Grijpskerk en zet zich op vele wijzen in voor het dorp Visvliet. Hij was actief voor de Gereformeerde Kerk, zat in het bestuur van de Spelweek en was bestuurslid voor het Plaatselijk Belang. Tot op heden is hij actief bij het sneeuwvrij maken en houden van het dorp. Veenstra raakt geëmotioneerd door de woorden van de burgemeester. ‘Je doet het gewoon, het is een stukje karakter.’ Iedereen geeft hem een dikke kus. Zijn vrouw vertelt: ‘We hadden hem weggelokt met een verhaal dat hij geïnterviewd zou worden, zo is het een enorme verrassing geworden, en moet je zien, hij straalt.’

In het wasmachinemuseum van Doezum werd Albertje (Bettie) Hummel-Renkema (71) benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hummel is momenteel actief als beheerder van het Waschmuseum Opende. Zij was van 1994 tot 2002 ouderling van de Gereformeerde Kerk Opende en ze richtte in Grootegast een koffieochtend voor vrouwen op, waarvoor ze zich jarenlang als bestuurslid en vrijwilligster inzette. Ook was ze secretaris bij de Christelijke Stichting voor Sociaal Cultureel Werk De Stjelp (2001-2008) en is ze nog altijd betrokken bij de organisatie van de Nostalgische Boerendag Opende (2013-heden). ‘Ik was helemaal geschokt toen ik het belletje kreeg, ik kan er eigenlijk nu pas echt van genieten. Het is een prachtig lintje. Wat ik heb gedaan, zie ik als heel gewoon’, vertelt ze bescheiden. ‘Ik had het niet verwacht, maar vind het geweldig.’

De burgemeester eindigde zijn ronde in Opende. Hier werd Geese Bijstra (86) benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau in het bijzijn van zijn vrouw. Hij heeft zich onder andere al jarenlang ingezet voor de Hervormde Kerk Opende. Daar was hij koster, voorzitter en secretaris en hij is nog altijd actief als lid van de activiteitencommissie. Bijstra beheert het oorlogsmonument bij de begraafplaats van de Nederlands Hervormde Kerk sinds 1978. Daarbij heeft hij meegewerkt aan een documentaire en een expositie (als ooggetuige) over het neergeschoten vliegtuig, waarvoor dit monument is opgericht. Het enthousiasme spat van gezicht. ‘Ik vind het geweldig mooi. Geld speelt voor mij geen rol, een waardering is veel meer waard.’ Hij wijst naar een certificaat van waardering van de Australische overheid dat op zijn muur hangt. Voor de koninklijke onderscheiding zal ook een mooi plekje in huis gezocht worden.