Feestelijke opening Kindcentrum in Garnwerd

Multifunctionele bestemming maakt De Kromme Akkers toekomstbestendig

GARNWERD – Op vrijdag 20 januari 2023 werd om 16.00 uur op feestelijke wijze het Kindcentrum in Garnwerd geopend. Het Kindcentrum is ontstaan vanuit een samenwerking tussen stichting Kind en basisschool de Kromme Akkers. Met deze multifunctionele insteek hopen beide partijen een toekomstbestendig plan te hebben geïnitieerd. Dorpsbewoners zijn enthousiast maar volgens wethouder Bé Schollema is het niet altijd mogelijk een deel van het schoolgebouw in gebruik te geven aan een andere partij. De zorg om het lage leerlingenaantal van de school in Garnwerd schemerde in het debat door.

Dat het leerlingenaantal van basisschool de Kromme Akkers tijdens het laatste raadsoverleg op tafel kwam was een verrassing voor de schoolleiding. De gemeenteraad besprak de begroting van scholenorganisatie Lauwers en Eems waaronder in het Westerkwartier alleen basisscholen in Garnwerd en Ezinge vallen. Een aantal raadspartijen vroeg zich vanuit organisatorisch oogpunt af deze twee niet beter overgeheveld kunnen worden naar Quadraten. Wethouder Bé Schollema ziet hiertoe geen noodzaak. ‘Hoewel ik de vraag vanuit organisatorisch oogpunt begrijp, vind ik het helemaal geen punt om met verschillende scholenorganisaties in contact te zijn. Geografisch is het op deze manier ook logisch geregeld.’ Beide scholen zitten qua leerlingenaantallen bovendien zo rond de 60 leerlingen, waar Quadraten een minimum van 80 leerlingen hanteert. Het gegeven dat in Garnwerd de bovenbouw vrij groot is, wat betekent dat er een redelijke uitstroom verwacht kan worden, maakt dat enige zorg over de toekomst op de achtergrond sluimert. Schoolleider Mark Miedema echter staat er nuchter in. ‘De school bewijst al ruim 10 jaar haar bestaansrecht doordat het aantal leerlingen steeds rond of boven de 60 is gebleven.’

Bovendien vindt de school nu met de opening van het Kindcentrum een nieuw stukje bestaansrecht. ‘Het hele idee achter de samenwerking tussen KindH en basisschool de Kromme Akkers is om de leefbaarheid in het dorp Garnwerd zowel te behouden als te vergroten. De vraag naar kinderopvang leeft al een tijd binnen het dorp. De laatste jaren is deze vraag alleen maar toegenomen. We vonden het als basisschool belangrijk dat ouders niet heel ver hoeven te reizen voor de opvang van hun kinderen. Hoe fijn is het als je kind vanuit school direct door kan naar een opvang in de buurt?’ Het kind blijft hiermee in een voor haar of hem bekende omgeving en kan zich in een vertrouwde sociale omgeving op eigen tempo ontwikkelen. De Kromme Akkers vond in KindH bovendien een partner die naadloos aansloot op de visie en missie van de basisschool. ‘Naast aandacht voor vakken als rekenen en taal is er ook ruimte voor creativiteit, leren over natuur en samenwerken’, vertelt Miedema. ‘Op onze eigen manier geven we vorm aan onderwijs en daar zijn we blij mee en trots op. Dankzij de samenwerking met KindH is er bovendien meer ruimte voor het doorzetten van creatieve ontplooiing na school’, aldus Miedema. De reacties vanuit Garnwerd op de samenwerking tussen beide partijen zijn voornamelijk positief. Volgens Miedema zijn er alleen wat opmerkingen over de ruimte in de school gemaakt. ‘We hebben als school zijnde enige ruimte moeten afstaan die eigenlijk voor onderwijs bedoeld is. Maar er is nog steeds genoeg ruimte voor beiden. De noodzaak voor en het nut van de opvang zijn er.’

De school is één van de vele partijen die ervan overtuigd is dat multifunctionele gebouwen de toekomst zijn. Ook Alies Kap, coördinator bij KindH sluit zich hierbij aan. ‘We hebben vooraf een onderzoek onder de inwoners van het dorp uitgevoerd. Het onderzoek toonde aan dat de interesse in de opvang van kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 13 jaar dicht bij huis, groot is.’ Mede om deze reden ging KindH zonder aarzeling met de Kromme Akkers in zee en tekende een intentieverklaring. Daarbij sluit de visie van KindH volgens Kap perfect aan op de visie van de school: ‘Het nabij aanbieden van zowel onderwijs als opvang.’

Opening

Op de opening van het Kindcentrum afgelopen vrijdag kwamen behoorlijk wat belangstellenden af. Bezoekers konden onder het genot van muziek genieten van gezonde versnaperingen die waren gebakken door de wat oudere kinderen van de basisschool. Alies Kap: ‘We zijn blij dat we vandaag kunnen openen. Het Kindcentrum voorziet echt in een behoefte, het klopt gewoon.’ Het Kindcentrum heeft inmiddels veel nieuwe aanmeldingen binnen. Desondanks hebben ze nog ruimte voor enkele aanmeldingen. ‘Het is overigens bijzonder hoeveel concessies de school heeft gedaan. Zo heeft schoolleider Mark Miedema zijn eigen kantoorruimte opgeofferd om zodoende meer ruimte voor het Kindcentrum te creëren. We hopen met deze samenwerking echt iets bij te kunnen dragen aan de leefbaarheid binnen het mooie Garnwerd.’