Financiële tegenvaller voor Zuidhorn: Restauratie kerk valt duurder uit dan verwacht

Zuidhorn Kerk in steigers

ZUIDHORN – De gemeente Zuidhorn is tegen een financiële tegenvaller aangelopen. De restauratie van de Nederlands Hervormde Kerk valt duurder uit dan verwacht. Een lieve som van 63.000 euro moet bij het begrote budget opgedrukt worden om de restauratie van de kerk tot een goed einde te brengen.
Wethouder Fred Stol legt uit hoe dat is gekomen. “Eens in de vijf jaar worden onze prachtige monumenten geïnspecteerd door de Monumentenwacht. Zo ook de kerk. Bij de inspectie bleek dat het gebouw wel een opknapbeurt kon gebruiken. De spits was echter niet geïnspecteerd, waardoor wij die schade niet in kaart hadden.” Om in de top van de kerk te komen zouden er hoogwerkers en steigers geplaatst moeten worden, volgens de wethouder. “Dat zou een grote belasting zijn geweest voor de omwonenden”, aldus Stol. “Wij hebben er dus voor gekozen om dat niet te doen. Maar goed, tijdens de werkzaamheden bleek dat er meer aan de hand was en dat de lekkage groter is geweest dan vooraf werd gedacht. Het dakbeschot van de toren is verrot en moet vervangen worden en het loodwerk moet worden vernieuwd. Omdat de werkzaamheden al waren begonnen hebben we besloten om alles in één keer goed te doen, maar dat brengt dus extra kosten met zich mee.” Extra kosten met een prijskaartje van 63.000 euro om precies te zijn. “Een hoop geld inderdaad”, erkent de wethouder. “Dat bedrag gaat onder meer naar de expert die we in hebben geschakeld, er moesten alsnog steigers worden geplaatst en dan natuurlijk nog het materiaal en de extra manuren die ingezet moeten worden.” Niet opknappen is volgens Stol nooit een optie geweest. Fred Stol: “Zeker niet, Zuidhorn is zuinig op haar monumenten. Het moet gewoon gebeuren. Daarvoor moet wij, het college, overigens nog wel in overleg met de gemeenteraad. Normaal gesproken halen we dit bedrag uit de pot ‘Monumenten’, maar dan zou dit potje worden overschreven. We gaan de raad dus vragen om het extra geld beschikbaar te stellen."