Friese roodbonte koe is de koe van de toekomst

DOEZUM – Afgelopen donderdag bood Herman van Vliet (LekkereTrek) uit Doezum de eerste poster ‘Frysk readbont ko van de takomst’ aan boer Woldring uit Haren en Durk Durksz van de Stichting Fries roodbont. Boer Woldring, die in 2018 nog vocht voor het behoud van zijn kudde, die vanwege fosfaatregels gedecimeerd zou moeten worden, ziet mogelijkheden voor het ras in de toekomst. Deze koeien gebruiken nauwelijks krachtvoer, kennen weinig ziekten en bereiken een hoge leeftijd. Bij de uitreiking ging Durk Durksz in op de kansen die deze koeien bieden.