Gaat de komst van de MTB-route in Zuidhorn door?

“De MTB-route door het gehele Joh Smitpark en Waterpark is absoluut geen optie”

ZUIDHORN – In 2015 kwam Jan Wildeboer uit Zuidhorn met het idee om een MTB-parcours aan te leggen in het Joh Smitpark en Waterpark te Zuidhorn. Volgens hem de ideale locatie voor een MTB-parcours. De afgelopen jaren is er behoorlijk wat gebrainstormd over het parcours en hebben zich er groepjes voor- en tegenstanders gevormd. Momenteel is er een vergunning aangevraagd bij de gemeente Westerkwartier voor het parcours in beide parken, iets wat voor Stichting Vrienden van het Joh Smitpark en Waterpark absoluut geen optie is. “Als die route er op deze manier komt, zou het echt een ramp zijn”, vertelt Sible Bootsma, voorzitter van de stichting. “Voor de natuur, de andere activiteiten in de parken, maar ook vooral voor de veiligheid van andere parkgebruikers”.

Het speelt al jaren, dat MTB-parcours in Zuidhorn. En er zijn in die jaren ook behoorlijk wat veranderingen geweest. Zo was er in eerste instantie bijvoorbeeld het idee om de route over de volledige omtrek van beide parken te laten gaan. Dat is nu niet meer het geval. Het Noordelijke deel van het Waterpark wordt overgeslagen. Hiermee is de MTB-route verkleind van een omtrek van 6 kilometer tot 4,5 kilometer. “Maar hiermee zijn de problemen zeker niet opgelost”, laat Bootsma weten. “Er zijn veel meer kwellende kwesties die er spelen. Allereerst betreffende de veiligheid. Het Joh Smitpark wordt veelvuldig gebruikt door diverse groepen gebruikers. Zo zijn er dagelijks vele wandelaars, fietsers, spelende kinderen en sporters te vinden. De kinderen spelen bijvoorbeeld veel op grasplekken, in bomen en in struiken. Als de MTB-route door het hele park loopt, betekent het dat al deze bovengenoemde gebruikers in aanraking komen met mountainbikers. Dit bevordert de veiligheid niet echt. Er zijn bovendien een aantal gevaarlijke kruisingen in het park, waar de MTB-route langsloopt. Als het parcours er straks ligt, komen de gebruikers in het park ook in aanraking met de mountainbikers op deze kruisingen. Dat is vragen om ongelukken”.

De veiligheid is voor de Stichting Vrienden van het Joh Smitpark en Waterpark de belangrijkste reden om tegen de huidige MTB-route te zijn. Echter zijn er nog een aantal andere kwesties die een belangrijke rol spelen. Eén daarvan is de natuur. Gerke Renting, eveneens van de stichting, legt uit: “De twee parken zijn de enige groene locaties in Zuidhorn. Er bevinden zich vele verschillende plant- en diersoorten, waarvan ook een groot aantal zeer zeldzaam is. Als de MTB-route er komt, worden deze plantsoorten aangetast”. De MTB-route komt namelijk op de juist niet-toegankelijke plekken. Het is grotendeels onverhard en loopt langs de drassige gebieden, waar ook de bijzondere planten en de dieren zich bevinden. “Hierdoor gaat het leefgebied dusdanig achteruit, waardoor bepaalde plant- en diersoorten in Zuidhorn uitsterven”, gaat Renting verder. “Dat zou ontzettend zonde zijn. De parken dienen er voor vele mensen voor om te genieten van de rust. Met het MTB-parcours is dat straks niet meer mogelijk”. 

De komst van de MTB-route benadeelt, volgens de stichting, de andere parkgebruikers. “Zij kunnen straks niet meer zomaar hun gang gaan”, vertelt Henk Pol. “Er zijn dagelijks zoveel mensen in het park met van alles en nog wat bezig. Het belang van het selectie groepje MTB-ers staat niet in verhouding tot het belang van de grote groep andere gebruikers”. Voor de stichting is, zoals wel duidelijk is geworden, de huidige MTB-route absoluut geen optie. Wel kunnen ze zich vinden in een andere vorm hiervan. “Wat ons betreft wordt er een kleinere (ongeveer drie kilometer) MTB-route aangelegd, op een gelokaliseerde plek”, gaat Pol verder. “Een plek waar de natuur zo weinig mogelijk wordt aangetast en waar de andere gebruikers van het park niet gehinderd worden. Door de route op een gelokaliseerde plek te leggen, voorkom je eveneens ongelukken op die gevaarlijke kruisingen”.

Naast de kwellende kwesties die er spelen, hekelt de stichting ook de communicatie van het gehele proces. Zo zou er, volgens de stichting, weinig zijn overlegd over de eventuele mogelijkheden. “Wij wilden er heel graag over praten, met zowel de gemeente als de initiatiefnemers van de MTB-route, maar wij hadden het idee dat er eigenlijk niet naar ons werd geluisterd”, laat Ina Drent weten. “Wij weten inmiddels ook dat er nooit een echt onderzoek is geweest over wat de burgers willen. Als er eerder overlegd was, waren we misschien tot een goed alternatief gekomen”. De stichting Vrienden van het Joh Smitpark en Waterpark is niet de enige tegenstander van de MTB-route in deze vorm. Eerder hebben zich er al vele andere burgers gemeld die de komst van het parcours niet zagen zitten om verschillende redenen. “Deze varieerden van veiligheid tot overlast. Er moet écht wat veranderen”, aldus Drent.

Afgelopen mei is er een vergunning aangevraagd bij de gemeente Westerkwartier voor de MTB-route. De route in de huidige vorm had een uitgebreide procedure nodig, waardoor de initiatiefnemers, volgens de stichting, nieuwe documenten moesten aanleveren. “Zo’n anderhalve maand later is de aanvraag toen ingetrokken”, laat Renting weten. “Wij dachten toen: ‘het park is gered’. Maar niets was minder waar”. In september is er namelijk een nieuwe aanvraag ingediend. In deze aanvraag is de route behoorlijk ingekort en wordt het waterzuiveringsstuk in het park niet meer meegenomen. “Hierdoor volstaat een reguliere procedure en niet de uitgebreide variant”, gaat Renting verder. “De initiatiefnemers hoeven op deze manier minder documenten aan te leveren en bovendien mogen wij nu tijdens de procedure geen bezwaar aantekenen. Dat mag pas als de procedure is afgerond”.

De verwachting is dat de procedure eind dit jaar wordt afgerond. Gedurende het proces gaat de stichting ‘gewoon’ door met het organiseren van de excursies in het park. Daarnaast houdt het contact met haar achterban en de fracties in de gemeente Westerkwartier. “Wij vragen alle burgers ook om hun zienswijze in te leveren”, laat Pol weten. “Op deze manier verzamelen we genoeg materiaal om de komst van de MTB-route tegen te gaan”. De stichting benadrukt absoluut niet stil te blijven zitten. “We gaan er alles aan doen dat de MTB-route er in deze vorm niet komt”, legt Bootsma uit. “En dat is niet omdat we anti MTB zijn, maar juist omdat we pro-park zijn. Het parcours is strijdig met de belangen van het park en deze proberen we juist te behouden. We hebben goed contact met de gemeente en volgen de procedure op de voet. Het is ook voor hen een zeer lastige kwestie”.