Garnwerd hoopt op nieuw multifunctioneel centrum

GARNWERD – “Een heel nieuw multifunctioneel centrum is misschien een beetje een groot woord hoor, het gaat er eigenlijk meer om dat we een eigen ruimte willen hebben.” Voorzitter van de dorpsvereniging Garnwerd, Liesje Faber, vertelt bescheiden over de laatste ontwikkelingen in het dorp. “Wat nu ‘het nieuwe multifunctioneel centrum’ wordt genoemd, zou dus eigenlijk een plekje voor ons moeten betekenen in óf een nieuw schoolgebouw, dat we daar een eigen ruimte krijgen waar we activiteiten kunnen organiseren, óf een plekje in het bestaande schoolgebouw, maar dat zou dan verbouwd moeten worden.” Op dit moment organiseert de dorpsvereniging in het kleine dorp Garnwerd de activiteiten soms in de bestaande school de Krommer Akkers, en soms in het gebouw bij de ijsbaan, maar het probleem is dat dat laatste niet zo makkelijk toegankelijk is, zeker niet voor wat oudere mensen, die vaak slecht ter been zijn. “Garnwerd is zo’n leuk dorp, met zulke verschillende mensen, we hebben een heel gevarieerde bevolking eigenlijk. Op een gegeven moment waren er geluiden dat het voortbestaan van de enige basisschool die we hier hebben, zou worden bedreigd, en toen is het hele dorp in opstand gekomen. Toen is er door alle betrokken partijen een convenant gesloten om alles in het werk te stellen om de school in te laten blijven, ook in de toekomst.” En dat is belangrijk.

Aan de verstedelijking die in het hele land gaande is, ontsnapt het Westerkwartier niet. Juist nu is het van belang om de scholen in de kleine dorpen open te houden, zodat jonge gezinnen in ieder geval die aantrekking hebben bij een dorp om zich te vestigen. “We zijn een klein dorp met maar vierhonderd inwoners, en voor de jonge gezinnen is een school nou eenmaal heel belangrijk. Als die verdwijnt, dan vertrekken die gezinnen naar een dorp verderop, en dan vergrijst een dorp helemaal. Ook een multifunctioneel centrum, voor jong en oud, zal veel bijdragen aan de leefbaarheid van een dorp,” gaat Faber verder. “Voor een dorp is het belangrijk dat er wat te doen is, dat het leeft. En als je een plek hebt waar je activiteiten kunt organiseren, dan bevordert dat de leefbaarheid enorm. Dan kun je dingen organiseren als bijvoorbeeld een computercursus voor ouderen, of kun je een dorpsbibliotheekje inrichten, of als je een keukentje hebt, dan kun je er kookcursussen doen en activiteiten makkelijker faciliteren. Nu is dat gewoon veel lastiger.”

Op het moment gebruikt de dorpsvereniging naast het gebouwtje van de ijsbaan ook het gebouw van de openbare basisschool de Kromme Akkers voor hun activiteiten. Maar dat kan uiteraard alleen buiten lestijd, en dat limiteert de mogelijkheden voor voorzieningen. “Je kan bijvoorbeeld ook denken aan huisarts of een fysiotherapeut die een ochtend in de week beschikbaar is, een huiskamercafé, of een klein winkeltje. Al die dingen, stimuleren de leefbaarheid in een dorp enorm.” Hoewel er op het moment geen directe, concrete plannen zijn om een ruimte te creëren, is Faber wel hoopvol. Zo zijn de fracties van de PvdA en GroenLinks Westerkwartier recentelijk langs geweest om over de opties te praten. Faber is dan ook hoopvol. “Ik hoop van harte dat we binnenkort een plekje krijgen voor onszelf in het dorp. We hebben het gelukkig niet over een termijn van twintig jaar, hopelijk wordt het meer aan een termijn van misschien een jaar of vijf.”