Gebiedsfonds Westerkwartier doneert 20.000 euro aan projecten

LUTJEGAST – De Stichting Gebiedsfonds Westerkwartier heeft onlangs besloten financiële steun te verlenen aan projecten van de Stichting Schansenkrijg Westerkwartier en de Vereniging Dorpsbelangen Lutjegast. De stichting Schansenkrijg Westerkwartier is een bijdrage van 10.000 euro toegezegd voor haar project “Verschanst in het Westerkwartier”, waarbij zij aandacht schenkt aan de vergeten slag bij Noordhorn in 1581 tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Deze slag zal in augustus nagespeeld en vastgelegd worden om zo te kunnen behouden als cultureel erfgoed.
Daarnaast draagt het Gebiedsfonds Westerkwartier een bedrag van 10.000 euro bij aan het project “De groene Dorpsploats” van de Vereniging Dorpsbelangen Lutjegast voor de inrichting van een natuurspeelplaats tussen het dorp Lutjegast en het terrein van de Baak. Met dit project wil het dorp een plek voor kinderen creëren om spelenderwijs te leren en te genieten van het landschap bij Lutjegast.
De Stichting Gebiedsfonds Westerkwartier doet een beroep op ondernemers om geldmiddelen te storten op een door het Fonds beheerde Streekrekening bij de Rabobank. Dankzij een bonus van de bank gerelateerd aan het door ondernemers en overheden gestorte kapitaal is het Gebiedsfonds jaarlijks in staat de uitvoering van enkele maatschappelijk waardevolle projecten in het Westerkwartier te ondersteunen.