Geen zondagse kerstinkopen bij Albert Heijn Zuidhorn

ZUIDHORN – De Albert Heijn in Zuidhorn mag zondag 24 december definitief niet open. Dat is de uitkomst van de laatste discussie over de zondagopenstelling die gevoerd werd in de gemeenteraad van Zuidhorn. Het onderwerp kwam opnieuw ter sprake nadat de Zuidhorner Appie had gevraagd een uitzondering op de regel te maken op basis van artikel 7 in de winkelverordening. Een verzoek dat door het college werd afgewezen. “U schreef: de winkeltijdenverordening van Zuidhorn biedt géén mogelijkheid tot openstelling op een zondag”, verweet D66-fractieleider Jan Gutman wethouder Fred Stol. “Dat is onjuist. U verkondigt onwaarheden en dat mag u niet doen.” Gutman is van mening dat de winkeltijdenverordening wel degelijk ruimte biedt om uitzonderingen te maken. “Als u die ruimte geeft, kan u er natuurlijk op wachten dat een ondernemer daar gebruik van wil maken”, gaf Gutman aan. De D66-leider was eveneens niet te spreken over de memo van het college. Na eerdere onduidelijkheden over de spelregels in de verordening werd het college gevraagd meer duidelijkheid te verschaffen over dit onderwerp. Gutman: “Het antwoord is opzettelijk kort en summier. Minachtend zelfs. Dit college hanteert de wet naar gelieven.” Ook de PvdA en de VVD zijn van mening dat er best een uitzondering gemaakt kan worden. Mark Veenstra (PvdA): “Onze inwoners rijden nu naar Groningen en Leek op zondag. Wij zetten onze eigen ondernemers op achterstand.” Wethouder Fred Stol zei het jammer te vinden dat de D66-fractie de memo als minachtend heeft ervaren. “Maar het college voert gewoon de wens van de meerderheid van de raad uit”, verweerde Stol zich. Omdat het CDA, de ChristenUnie en coalitiepartner GroenLinks zich achter de wethouder schaarden lijkt de kans op een uitzondering voor Albert Heijn minimaal. Wel zegde wethouder Fred Stol toe een nieuwe brief met een betere motivatie naar de supermarkt te sturen.