Geert Zijlstra

geert zijlstra 2011

Oprichter Stichting Mien Westerkwartier

Met Stichting Mien Westerkwartier willen we de toal van t Westerketier levend holden. Dat waas ons idee toen we zeuven joar leden begonnen. Het leek der op dat t Westerketiers het onderschoven kiendje van t Grunnegs waas. ‘Jim binnen ja haalve Fraizen’, riepen ze voak ien Stad of op t Hogelaand.

Nou denk ik zulf dat t Westerketiers veul mooier klink as de haarde toalklanken uut Noord – en Oost Grunnen en dat heuren we ok voak van minsen die der veur t eerst goed noar luusteren. Van Brabant tot Duutslaand kennen ze ons best verstoan as we plat proaten en dat schept ok drekst weer n biezundere baand.

Ien de eerste zeuven joar warren der n nust mooie dingen te beleven. We hemmen metwaarkt aan de theaterserie SWET, we hemmen n stuk of wat mooie boeken, CD ’s en DVD uitbrocht, zo as Moest Heuren en Moest Kieken en de kroon op t waark waas misschien wel t winnen van de Streektoalpries van het Dagblad vh Noorden met t boek Moest Lezen. Ien dat boek stoan 8 petretten van beelden kunstenoars uut ons gebied, noast foto’s en pazzende gedichten.

We bennen der ok tröts op dat we het vertellen van verhoalen weerom brocht hemmen ien t Westerketier. Ientussen bennen der zo’n vieftien leden van het vertelcollectief ‘Kom op Verhoal’ actief die geregeld optreden en met luud applaus beloond worden. Ons schriefwedtried is doar weer n gevolg van. Elk joar vroagen we schrievers om n mooi vertelverhoal te schrieven woar de vertellers met op pad kennen. Dit joar moet het goan over t thema: ‘Kerk’ en denkelk is doar genog over te schrieven. Tot 1 april kennen verhoalen, getikt 2 A4-tjes, ienstuurd worden noar info@mienwesterkwartier.nl.

Op zundag 16 feberwoarie is der n biezunder optreden ien t Barontheater ien Opende. n Beste haandvol vertellers, schrievers en muzikanten – veur n deel ok bestuurslid van Mien Westerkwartier – treden dan op tiedens de ‘Brunch bij de Baronesse: Tonko Ufkes, Melle Hijlkema, Eelke Solle, Piet Buist & Geert Zijlstra goan jim dan vermoaken en tussendeur kennen jim ok metdoen aan een lekkere lunch.

Kom moar laangs en kiek es op www.mienwesterkwartier.nl veur andere activiteiten die we holden.