Gemeente geeft subsidie om sociale uitsluiting te voorkomen

ACHTKARSPELEN – De gemeente Achtkarspelen geeft bijna 17.000 euro subsidie aan de Stichting Leergeld NO- en ZO Friesland. Stichting Leergeld zet het geld in om kinderen uit arme gezinnen uit Achtkarspelen mee te laten doen aan activiteiten op en rond school. Daarmee wil de gemeente sociale uitsluiting van kinderen voorkomen. Stichting Leergeld gaat in 2014 gezinnen in Achtkarspelen met een laag inkomen adviseren en ondersteunen, zodat schoolgaande kinderen uit deze gezinnen kunnen meedoen aan allerlei activiteiten. Te denken valt aan de kosten voor schoolreisjes, contributie voor de sportclub, sportkleding, muziekles, toneel of dansles. Ouders kunnen via internet, telefoon of e-mail Stichting Leergeld inschakelen. Kinderen tussen de 4 en 18 jaar uit gezinnen met een inkomen tot 120% van het minimum komen in aanmerking. Stichting Leergeld kijkt eerst naar andere wettelijke en overige voorzieningen. Daarna biedt Stichting Leergeld ook zelf (aanvullend) hulp in de vorm van giften in natura of door de kosten te vergoeden aan de school, de club of de leverancier. Per kind wordt jaarlijks maximaal 240 euro verstrekt.