Gemeente Westerkwartier en Adviescommissie Bouwen en Wonen-WAC- Westerkwartier leggen samenwerking vast in convenant

STREEK – De Adviescommissie Bouwen en Wonen -WAC- Westerkwartier (WAC) en de gemeente Westerkwartier gaan samenwerken en leggen dit vast in een convenant voor in eerste instantie een jaar. Doel van deze samenwerking is de kwaliteit van het wonen in het Westerkwartier te verbeteren. Afgelopen woensdag ondertekenden wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi en Roeli Mossel, voorzitter van de WAC het convenant in Grootegast.


De WAC gaat nieuwbouwplannen en renovatieplannen beoordelen vanuit het oogpunt van de gebruiker van de woning en adviseert de gemeente en overige opdrachtgevers hierover. De WAC kijkt vooral naar de toegankelijkheid, de gebruiksmogelijkheden en de levensloopbestendigheid. Daarnaast kijkt de commissie ook naar de veiligheid en de duurzaamheid van een woning. Ook geeft de WAC adviezen over de gebruikskwaliteit van de woning in relatie tot de woonomgeving. De commissie bestaat uit zeven vrijwilligers uit de gehele gemeente met ruime kennis en kunde rondom veilig en plezierig wonen. De commissie maakt bij haar onderzoek en advisering onder meer gebruik van landelijk beschikbare methodes. Tijdens de bouwplanprocedure brengt de commissie  de geconstateerde verbeterpunten in beeld bij de opdrachtgever. Na enige tijd van bewoning brengt de WAC  de tevredenheid van de bewoners in beeld. 


Wethouder Dijkstra-Jacobi ziet de adviezen van de WAC als een goede aanvulling op de vaak technische wettelijke bouwregelgeving. “Soms zijn een paar kleine aanpassingen al genoeg om de woonkwaliteit en daarmee het woonplezier van de bewoner te verhogen”. Voorzitter Mossel onderstreept dit: “Door tijdige inbreng van de adviezen van de WAC wordt de kans vergroot dat de te bouwen of renoveren woning(en) bijdragen aan plezierig en veilig wonen”.