Gemeente Westerkwartier start pilot met flexibele schuldhulpverlening

WESTERKWARTIER – Per 1 december 2020 neemt de gemeente Westerkwartier deel aan een pilot voor flexibele schuldhulpverlening van de Gemeentelijke Kredietbank (GKB) Assen, genaamd O2. De gemeente doet samen met zeven andere gemeenten uit het land mee aan deze pilot. Wethouder Bert Nederveen gaf hiervoor vorige week maandag, samen met wethouder Jan Broekema van de gemeente Assen, het formele startsein.


Inwoners die schulden hebben en deze niet meer kunnen aflossen, kunnen voor schuldhulp terecht bij de GKB. De GKB zoekt contact met de schuldeiser(s) en maakt met hen afspraken over  afbetaling van de openstaande schulden. De GKB neemt de schuld over en spreekt voor de aflossing een regeling af met de betreffende inwoner. De regeling duurt drie jaar. Na die drie jaar is de inwoner schuldenvrij. Op het moment van ondertekening gaat de GKB uit van op dat moment openstaande schulden. Als later nog schulden aan het licht komen, kunnen deze niet mee worden genomen.

Nu met de flexibele schuldhulpverlening O2 is het mogelijk deze schulden ook op te nemen in de schuldenregeling. De termijn van de schuldenregeling wordt dan verlengd. Dit voorkomt dat een inwoner na drie jaar weer of nog (nieuwe) schulden heeft. Het geeft ook een positieve prikkel. Mocht betreffende inwoner in die tijd meer gaan verdienen, dan mag/hij zij dit geld houden. De pilot duurt in het Westerkwartier in eerste instantie tot 1 juli 2021. De GKB en de deelnemende gemeenten kijken wat de effecten zijn van deze flexibele vorm van schuldhulpverlening.


Deze pilot maakt onderdeel uit van de stappen die de gemeente zet om ‘aan de voorkant’ nog beter passende ondersteuning te bieden aan inwoners die dat nodig hebben. De gemeente heeft hiervoor het Preventieprogramma Sociaal Domein opgesteld. Met dit programma wil de gemeente de eigen kracht van inwoners en hun (sociale) netwerk beter benutten en waar nodig zo dichtbij en laagdrempelig mogelijk ondersteuning geven.