Gemeente Zuidhorn houdt geld over

ZUIDHORN – De jaarrekening 2013 van de gemeente laat een positief resultaat zien van € 1,6 miljoen. De belangrijkste reden hiervoor is een meevaller in zowel de inkomsten als de uitgaven voor de sociale voorzieningen. Het college verwacht dat deze meevaller eenmalig is. Daarnaast heeft de gemeente in 2013 via de algemene uitkering van het Rijk meer middelen ontvangen dan verwacht. Dit draagt ook bij aan het positieve resultaat. Verder kon een aantal projecten niet afgerond worden in 2013. De afronding hiervan en daarmee ook de afrekening, vinden nu plaats in 2014. Het gaat om een bedrag van €460.000 dat wordt doorgeschoven. De gemeente voegt dit bedrag toe aan de begroting 2014. Verantwoordelijk wethouder Bert Nederveen is voorzichtig positief en geeft aan dat wat extra geld voor de algemene bedrijfsreserve (ABR) goed van pas komt met de nieuwe taken die de gemeente erbij krijgt volgend jaar. De ABR heeft per einde 2013 een stand van € 4,6 miljoen. Met het positieve exploitatiesaldo komt de ABR uit op € 6,2 miljoen. Na het verwerken van de overhevelingen van € 0,5 miljoen komt de ABR op € 5,7 miljoen. De eerste financiële rapportage van 2014 over de periode januari tot en met april laat een voordeel zien van bijna € 121.000. Vanaf 2015 verwacht het college een positief resultaat van € 65.800. Deze positieve resultaten geven een beetje ruimte in de financiële situatie van de gemeente en bij het opstellen van de begroting 2015. Burgemeester Swart is positief over de financiële situatie van de gemeente. “Bert Nederveen bewaakt de financiën goed, hij is streng hoor. Het is een goede basis om eventuele tegenvallers in te boeken.”