Gemeenteraad Westerkwartier zet zich in voor jongerenraad

“Jongeren willen ook graag een stem hebben” 

WESTERKWARTIER – Het zou maar zo kunnen dat de gemeente Westerkwartier op niet al te lange termijn een jongerenraad heeft. Verschillende fracties van de gemeenteraad zetten zich daarvoor in. De fracties vinden het belangrijk dat jongeren die het leuk vinden bij gemeentelijke beslissingen worden betrokken. “Op deze manier kunnen we de jongeren laten zien hoe de politiek werkt”, zegt Klaas-Wybo van der Hoek, fractievoorzitter van GroenLinks Westerkwartier. “Dat is voor hun ook van belangrijk in het latere leven. Een stukje politieke ervaring is nooit weg”.

Een jongerenraad komt niet zomaar tot stand. Wel wordt er momenteel hard aan gewerkt door diverse activiteiten op het gebied van jongerenparticipatie. Dit is onder andere in samenwerking met Sociaal Werk De Schans. Het idee is om na de zomer te starten met de jongerenraad als evenement. “We zijn momenteel nog druk bezig om te kijken hoe we alles willen aankleden”, zegt Geertje Veenstra, fractievoorzitter van CDA Westerkwartier. “Onlangs hebben we als gemeenteraad besloten om dit raadsbreed op te pakken, omdat we het allemaal van belang vinden dat jongeren inspraak hebben in de beslissingen die invloed hebben op hun dagelijkse leven. Wij praten namelijk over onderwerpen die ook consequenties voor hun hebben”. Rogier van ’t Land, fractievoorzitter van D66 Westerkwartier, vult aan: “Het gaat te vaak alleen maar over volwassenen, maar wij vinden dat jongeren ook wat extra aandacht moeten krijgen”.

Doordat het initiatief van de jongerenraad raadsbreed wordt opgepakt, wordt momenteel onderzoek gedaan naar welke vorm van jongerenparticipatie past in de gemeente Westerkwartier. Dat er behoefte aan is, is volgens de fractievoorzitters wel duidelijk. “In bepaalde groepen jongeren heeft men de wens om bij besluitvorming betrokken te worden”, zegt Van der Hoek. “Dat weten we ook uit diverse contacten binnen de gemeente. Als het gaat om de school, de plaatselijke voetbalvereniging of korfbalclub, willen jongeren graag ook een stem hebben”. De fracties van de gemeenteraad van Westerkwartier richten zich bij de jongerenparticipatie op de jongeren in de brede zin. Het gaat hierbij om kinderen in de basisschoolleeftijd, leerlingen van de middelbare school en jongeren die wellicht al op het MBO of HBO zitten. “Het is echter aan de werkgroepen te bepalen of dit daadwerkelijk een goede keus is”, aldus Van ’t Land.

Het is dus nog even afwachten welke vorm van jongerenparticipatie er straks in de gemeente Westerkwartier komt. Wel wil de gemeenteraad er zo snel als mogelijk mee starten. “In eerste instantie gaat het dan waarschijnlijk om een jeugdraad als evenement”, zegt Van der Hoek. “Daarna willen we er een langere tijd mee experimenteren. Op grond van ervaringen kunnen we dan beslissen hoe we de jeugdraad verder vorm willen gaan geven. Het einddoel is toch wel een echte jongerenraad die bijvoorbeeld wekelijks of maandelijks actief is”. Veenstra vult aan: “Je moet ergens beginnen en ervaring opdoen. Het is ook nog zeker niet in beton gegoten hoe alles straks precies gaat. We gaan dit oppakken en willen het eindresultaat vervolgens breed neerzetten. Daarbij willen we niet alleen kijken naar de jongeren die hier op school zitten, maar ook naar de jongeren uit de gemeente Westerkwartier die elders naar school gaan”.

De jongerenparticipatie is volgens de fractievoorzitters een mooie kans om de afstand tussen de politiek en de inwoners zo klein mogelijk te maken. “In veel gezinnen is politiek niet iets wat van huis uit wordt meegegeven”, zegt Van der Hoek. “Daarom is het van belang om dit gemeente breed aan te pakken. Op deze manier kunnen we jongeren eveneens de diversiteit van de politiek laten zien. Verplicht is het niet, maar we kunnen de jongeren wel iets moois aanbieden”.