Gerben Gerbrandy nieuwe burgervader Achtkarspelen

Burgemeester Gerbrandy

Raad Achtkarspelen kiest voor FNP’er

BUITENPOST/GAUW – De gemeenteraad van Achtkarspelen heeft afgelopen woensdag ingestemd met de voordracht van Gerben Gerbrandy (60) als nieuwe burgemeester. Na een meer dan een twee uur durende vergadering kwam de naam van Gerbrandy uiteindelijk uit de bus. 16 van de 21 raadsleden zien de samenwerking met de nieuwe burgervader wel zitten. Halverwege januari zal hij beginnen aan zijn nieuwe functie.

Gerbrandy is een echte Fries, zo noemt hij zichzelf ook. “Ik spreek het, schrijf het en ik denk zelfs in het Fries,” zegt hij. “Hier liggen mijn roots. Ik hou van zeilen, kaatsen, schaatsen en ben ook nog een golfer. Gerbrandy solliciteerde na een advertentie gezien te hebben in Binnenlands Bestuur. “Ik wilde graag nog een stapje hoger in de politiek. Toen kwam Achtkarspelen ineens voorbij. Dat paste precies bij mij, want ik wilde in Friesland blijven.” Eerder was Gerbrandy dertien jaar wethouder in de inmiddels opgeheven gemeente Wymbritseradeel. Tegenwoordig is hij fractievoorzitter voor de FNP in de gemeente Sudwest Fryslan en voorzitter van het Nationaal Park De Alde Feanen. Eerder was hij 25 jaar leraar biologie, natuurkunde en scheikunde op verschillende scholen door Nederland.

De gemeente Sudwest Fryslan staat vooral bekend vanwege de massale herindeling, die in het gebied plaatsvond. Daar heeft Gerbrandy veel van geleerd. “Sudwest Fryslan is nu de grootste gemeente van Nederland als je kijkt naar het oppervlakte, maar mijn eigen partij is nooit voorstander van deze optie geweest. Wij vonden dat het allemaal veel ‘organischer’ had moeten gaan.” Met deze ervaring kijkt hij ook naar de inmiddels jarenlange discussie over de herindeling van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. “Als je zoiets zou willen, zou het van onderop moeten komen. Een democratisch proces. Nu is er in deze gemeenten een andere realiteit. De beide organisaties gaan ambtelijk samenwerken. Dat is in september nog eens door de gemeenteraden bevestigd. Al weet je natuurlijk niet wat er ooit in de toekomst zal gebeuren.”

Gerbrandy heeft na de gesprekken met de vertrouwenscommissie niet het gevoel dat hij wel eens de laatste burgemeester van Achtkarspelen kan worden. “Ik voel niet dat ik in een sterfhuisconstructie stap. Ik heb voor deze gemeente gekozen om hier dingen te gaan ontwikkelen.” Hoe hij dat gaat doen? “Dat zullen we in de praktijk gaan zien. Ik wil er niet teveel op vooruit lopen, maar ik kom wel zoals ik ben. Ik wil toegankelijk zijn voor alles vrijwilligers. Zij zijn het cement van onze samenleving. Dat moet je je goed realiseren.”

Dat hij inmiddels al 60 is, doet volgens hem niks af aan zijn kwaliteiten. “Ik ben nog jong van geest, dus van mijn leeftijd zullen ze niks gaan merken. Ik beschouw Achtkarspelen ook zeker niet als een eindstation. Al ligt het natuurlijk niet voor de hand dat ik na een hele periode hier nog op een andere plek zal beginnen. Ik zal me met alle energie inzetten voor deze gemeente.” Gerbrandy gaat na zijn benoeming proberen zo snel mogelijk naar de gemeente te verhuizen. Dat doet hij samen met zijn vrouw, omdat hun drie kinderen inmiddels allemaal de deur al uit zijn.