Gerben Hilgen

mmh hilgen-1

Voorzitter Ondernemersnetwerk De Marne

“In 1990 is het Ondernemersnetwerk opgericht als ondernemersvereniging De Marne. In 2011 is besloten de naam te veranderen in Ondernemersnetwerk. Het netwerk staat voor het met elkaar in contact brengen van ondernemers. Zie het als verbinden. De vereniging is opgericht voor en door ondernemers in De Marne uit de gedachte dat naast de lokale belangen, waarvoor de ondernemersverenigingen in de dorpen er zijn, ook de regionale belangen belangrijk zijn. Het belangrijkste doel is kennis en ervaring met elkaar delen. Je kan van elkaar leren. Wat bijvoorbeeld nu aan de orde van de dag is, is de regelgeving die onder invloed van de politiek blijft veranderen. Je kan van elkaar leren hierin: wat is de invloed van die veranderingen voor mij als ondernemer en hoe gaat een andere ondernemer hiermee om. Een tweede stap is het elkaar weten te vinden; weten welke ondernemers er in onze gemeente zijn gevestigd. Een andere bijkomstigheid van een netwerk is dat je gezamenlijk een grotere partij vormt. Als de ondernemers zich in de regio organiseren dan kunnen zij zich als een geheel naar buiten toe presenteren; bijvoorbeeld richting de gemeente of de provincie.

We zitten weliswaar in een krimpregio, maar bedenk wel dat er meer ondernemers in De Marne zitten dan men in eerste instantie denkt. Dat is ook weer het mooie aan het netwerk: dat je weet wat er ‘te koop’ is, want dat is lang niet altijd even inzichtelijk. Iedereen kent natuurlijk de grote(re) ondernemers, maar er zijn hier ook veel kleine(re) ondernemers, sommige van die kleine ondernemers opereren soms zelfs wereldwijd.

Zelf ben ik in 2011 voorzitter geworden. Daarnaast ben ik ook lid van de ondernemersvereniging in Leens, aangezien die laatste vereniging een ander doel nastreeft. Ik doe als voorzitter wat gebruikelijk is voor zo’n functie. Overleg met de andere bestuursleden en met name het organiseren van de bijeenkomsten die we twee keer per jaar proberen te organiseren. Om hier richting aan te geven is leuk om over na te denken. En ook wel eens lastig. We zorgen altijd voor een inhoudelijk deel, met een spreker die iets vertelt wat voor ons interessant is. Daarnaast is er uiteraard gelegenheid om met elkaar te praten.”