“GERT VAN DELLEN UIT LUTJEGAST MAAKT ZICH STERK VOOR DE AGRARISCHE SECTOR”

LUTJEGASTAls er iemand is, die de agrarische sector een warm hart toedraagt en bovendien bereid is om voor de belangen van deze sector op te komen, dan is het wel de 45-jarige Gert van Dellen uit Lutjegast. Gert reageerde vorig jaar op een oproep van de politieke partij BoerBurgerBeweging, die voor het eerst meedeed bij de laatste verkiezingen voor de 2e kamer, welke in maart dit jaar werden gehouden. De oproep werd gedaan, omdat de partij nog geen kandidaat uit de provincie Groningen op de lijst had staan. Gert, die ook al enkele keren voor de lokale partij VZ Westerkwartier (voorheen VZ 2000) op de kieslijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen heeft gestaan, werd na een sollicitatiegesprek geschikt bevonden om als kandidaat 2e Kamerlid op de lijst van BBB geplaatst te worden. Met een 24e plek op de lijst, was op voorhand al zo goed als zeker, dat een zetel in de 2e Kamer er voor Gert niet echt in zou zitten. Zoals bekend haalde BBB één zetel binnen, welke wordt ingenomen door lijsttrekker Caroline van der Plas, die alom geprezen wordt voor de manier waarop zij invulling aan haar taak geeft. De Streekkrant ging met Gert in gesprek over zijn politieke aspiraties en zijn drijfveren en tekende uit zijn mond onderstaand verhaal op.

“Ik kwam in een heel laat stadium bij BBB en mede daardoor kwam ik op de 24e plaats te staan. Dat was voor mij geen enkel probleem, want ik vond het belangrijker dat de provincie Groningen, waar veel agrarische gebieden zijn, vertegenwoordigd zou zijn. Uiteindelijk werden er toch nog een kleine 1000 stemmen op mij uitgebracht, waarvan de helft uit de gemeente Westerkwartier. Hoewel ik zelf in de bouw werk, voel ik mij zeer verbonden met de agrarische sector. Ik ben opgegroeid in Lutjegast en aangezien veel bekenden en familieleden een boerderij hadden of hebben, raakte ik bekend en vertrouwd met de agrarische sector en het grote belang daarvan. Ik ben van mening dat de huidige regering dat belang lang niet voldoende onderkent. Den Haag is helemaal doorgeschoten in de regelgeving en ik ben ervan overtuigd dat dit niet alleen slecht uitpakt voor de agrarische sector, maar ook voor de prachtige natuur in Nederland. Dit laatste is bijvoorbeeld af te leiden uit de dramatische afname van het aantal weidevogels, waarvan meerdere soorten zelfs met uitsterven worden bedreigd. Daar staat tegenover, dat het aantal schadelijke diersoorten zoals steenmarters, vossen en ooievaars alsmaar toeneemt. Ooievaars aten eerder vooral kikkers en muizen, maar daar zijn de ééndagskuikens voor in de plaats gekomen. In Nederland houden zich een aantal instanties bezig met landschapsbeheer en in mijn optiek zijn de boeren en de jagers door de extreme regelgeving buitenspel gezet. Boeren zorgen van oudsher en vanuit zichzelf goed voor hun land, maar worden daarin nu beperkt. De agrarische sector wordt als hoofdschuldige aangewezen voor het stikstofprobleem en daarom wil men boeren gaan uitkopen. Dat heeft totaal geen meerwaarde en men moet zich realiseren dat boeren de wereld voeden. De Nederlandse agrarische sector behoort tot de top drie van de wereld en produceert per hectare 5 tot 6 keer zoveel als de meeste andere landen. Daar waar in Nederland de agrarische sector wordt beperkt en belemmerd, gaan andere landen gewoon hun gang en groeit daar de sector. Nederland wil door de agrarische sector in te perken en aan banden te leggen het bouwen van veel extra woningen mogelijk maken. Dit betekent dat de ‘groene’ stikstof wordt ingeruild voor ‘grijze’ stikstof. Dat is een schijnoplossing. Ik ben absoluut geen klimaatontkenner, maar we kunnen als Nederland er echt niet alleen voor zorgen dat de aarde niet verder gaat opwarmen. Toch wordt de komende generatie wel met het beeld opgevoed, dat de agrarische sector zeer schadelijk is voor het milieu en zijn tegengeluiden niet welkom. Zo hoorde ik dat op een school spreekbeurten over de boeren niet zijn toegestaan. Door de huidige lesprogramma’s moeten kinderen kennelijk allemaal biologen en klimaatactivisten worden.”

Gert, die zelf meerdere keren aan boerenprotesten heeft deelgenomen, is overigens fel gekant tegen intimidatie of radicalisering. De boerenprotesten waren nu en dan grimmig. Van de ene kant is er veel sympathie voor de boeren, maar van de andere kant is er ook afkeuring als protestacties leiden tot gewelddadige confrontaties. Maar volgens Gert wordt vooral dat laatste uitvergroot, terwijl de boeren daarbij ook geprovoceerd en uitgedaagd werden. Gert benadrukt overigens dat er in de politiek uiteraard veel meer onderwerpen spelen dan alleen de toekomst van de agrarische sector. Ook daar hebben partijen als BBB en VZ Westerkwartier uiteraard de volle aandacht voor en proberen ze voor de kiezers en inwoners het beste te doen. Het feit dat Gert voor deze beide partijen actief is kan hij vrij eenvoudig verklaren: “Zowel BBB als VZ Westerkwartier hebben als uitgangspunt om het met elkaar en voor elkaar te doen. En daarbij komt het niet alleen op woorden aan, maar nog meer op daden. Dus de handen uit de mouwen steken en zorgen dat je samen sterk komt te staan”. Het verkiezingsprogramma van VZ Westerkwartier voor de komende gemeenteraadsverkiezingen is in de maak. Gert blijft hoe dan ook trouw aan deze partij, die niemand uitsluit en er voor alle burgers wil zijn. “Het Westerkwartier is een schitterend gebied, met een rijke cultuur en geschiedenis. Het behoud daarvan is van groot belang, maar het moet wel werkbaar zijn. VZ Westerkwartier handelt daar ook naar. De partij zit in de coalitie en ik hoop dat dit zo blijft. De partij heeft er met anderen voor gezorgd dat veel zaken uit hun eerdere programma ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd”. Gert spreekt tot slot de duidelijke wens uit dat dit een vervolg mag krijgen.