Goud Geluk voor de beste initiatieven van het Westerkwartier

“In één middag van idee naar resultaat”

ZUIDHORN – Op 1 november organiseert de gemeente Zuidhorn een middag vol geluk in Zaal Balk te Zuidhorn. Niet geheel toevallig heeft de middag de toepasselijke titel ‘Goud Geluk’ meegekregen. “Inwoners van het hele Westerkwartier krijgen deze dag de kans om daadwerkelijk ‘goud’ in handen te krijgen”, stelt kennis- en innovatiewethouder Fred Stol. “We belonen het beste idee of initiatief met een geldprijs van duizend euro. Daarmee kunnen mensen direct de eerste noodzakelijke stappen zetten om hun plannen te realiseren.”

Goud Geluk komt voor uit de Living Lab-gedachte waar de organisatie van Zuidhorn van doordrongen is. Wie kijkt naar recente prijsuitreikingen en awards voor overheden komt tot de conclusie dat Zuidhorn wel heel vaak hoge ogen gooit. “Dat komt vooral doordat wij hier durven”, meent Erwin van der Maesen de Sombreff. “Hier in Zuidhorn zeggen we gewoon; kom maar, probeer maar, doen!” Van der Maesen is de ondersteunende factor in het innovatieve beleid van wethouder Stol. De adviseur die de mooie theoretische ideeën vertaald naar de praktijk, “en vice verse”, vertelt hij. “Het komt ook voor dat we in de praktijk iets schitterend zien of ontdekken, wat vervolgens in theorie moet worden omgezet.” Het maakt Van der Maesen de man die de kennis- en innovatiecultuur van Zuidhorn aanjaagt, vormgeeft en de eilandjes waar op gewerkt wordt met elkaar verbindt. “Dat verbinden heeft succes”, vindt Stol. “Dat is waar ik in periode als wethouder continue mee bezig ben geweest. Het verbinden van de inmiddels beroemde 5 O’s, zodat deze elkaar versterken.” Stol doelt op onderwijs, ondernemers, omgeving, overheid en onderzoek. Vijf O’s die –volgens de wethouder- onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. “Onderdeel van dat verbinden is de burger, de omgeving”, meent Stol. “Wij willen ook hen betrekken bij het proces, want waarom zouden burgers zelf niet met hele goede ideeën en initiatieven kunnen komen?” Als voorbeeld wordt het Heirhuys, de buurthuiskamer in Visvliet, aangehaald. “De inwoners van Visvliet hadden een idee, een visie. Een ontmoetingsplek waar men ook de dagelijkse noodzakelijke boodschappen kan ophalen. Het idee is er, en is goed. Dan is het zaak om dit soort initiatieven verder door te ontwikkelen. Combineer het met bijvoorbeeld onderzoek, waardoor je gaat putten uit eerdere ervaringen met soortgelijke projecten en je schrijft een succesverhaal. Verbinden, versterken.” Goud Geluk is een middag waarop er druk genetwerkt kan worden, zegt Van der Maesen. “Inwoners, nogmaals uit het hele Westerkwartier, kunnen hier kijken of zij hun ideeën handen en voeten kunnen geven. Er zijn coaches, organisaties en instanties die kunnen helpen met het door ontwikkelen van het plan, maar ook marktpartijen die projecten financieel kunnen ondersteunen zijn aanwezig. Een middag waar goud en geluk voor het oprapen liggen.” Als extra stimulans heeft de gemeente 1.000 euro beschikbaar gesteld voor het beste –of liever: meest veelbelovende- idee. Stol: “Er is een podium met een microfoon. We willen mensen van harte uitnodigen om het moment te grijpen en hun idee te delen met de rest van de wereld. Als beloning hebben we dus een geldprijs, waarmee mensen direct stappen kunnen zetten. Boter bij de vis, noemen wij dat. Direct, op de dag zelf, zodat je ook echt goud te pakken hebt. Gemotiveerde mensen moet je ondersteunen.”

Als extra inspiratie heeft de gemeente ook twee bekende sprekers uitgenodigd. ‘Geluksexpert’ Patrick van Hees geeft een boeiende lezing en ook Kees Klomp zal zijn licht laten schijnen over de omslag van een kenniseconomie naar een betekeniseconomie. “Want we staan op een cruciaal kruispunt, bestuurlijk gezien”, meent Stol. “Van een kenniseconomie waarin we steeds meer zijn gaan ontdekken gaan we richting een betekeniseconomie. Wat willen we nu eigenlijk? En vanuit de overheid geredeneerd: wat hebben inwoners nodig om de wereld mooier te maken?” Stol vindt dat de macht tegenwoordig bij de multinationals ligt. Grote bedrijven die vooral pakken en graaien en de regio onderbedeeld achter laat. “Je ziet steeds meer mensen zich afvragen: ja, maar mijn omgeving dan? Millennials die steeds vaker kiezen voor duurzaamheid en geluk in plaats van financieel gewin en een vet contract. Dat komt ten goede aan de eigen regio, wat je kan aflezen aan het ontstaan van lokale coöperaties die zich bezig houden met regionale problemen dan wel kansen en MFC’s gericht op de eigen inwoners en omgeving. De maatschappij is zichzelf aan het reorganiseren. Daar moet de overheid in mee; betekenis geven aan hetgeen dat onvermijdelijk staat te gebeuren.”

Goud Geluk is een stap in de goede richting, vinden Stol en Van der Maesen. Een overheid die op zoek gaat naar nieuwe en goede ideeën vanuit de eigen samenleving. Waarbij de inwoners het initiatief heeft en de overheid faciliteert. De gemeente Zuidhorn zorgt voor een locatie (Balk), interessante sprekers, workshops, marktpartijen, coaches én een podium. “Het is aan onze inwoners om het goud te delven”, aldus Stol. Goud Geluk is bedoeld voor iedere inwoner van het Westerkwartier met een idee of initiatief die de toekomstige gemeente een stuk(je) mooier kan maken en is onderdeel van het Let’s Gro-festival in Groningen. Het programma in Zaal Balk vangt aan om 12.30 uur, waarna mensen tot 17.30 uur van harte welkom zijn. Naast de sprekers Patrick van Hees en Kees Klomp is er coachingscafé, een informatiemarkt boordevol goede voorbeelden van succesvolle initiatieven en diverse workshops over crowdfunding, opstartmogelijkheden en marketing. “Daarnaast zijn er leuke give-aways”, verklapt Fred Stol doelend op de boeken van de sprekers. “Want natuurlijk willen we dat bezoekers alles nog een keer rustig na kunnen lezen.” Kortom, voor ieder (idee) wat wils! Aanmelden kan door een mail te sturen naar livinglab@zuidhorn.nl (met daarin je naam, eventueel organisatie, en met hoeveel personen je komt) en wees er bij op 1 november. Want niet vaak is Goud Geluk zo dichtbij.