Greetje de Vries-Leggedoor waarnemend burgemeester Zuidhorn

ZUIDHORN – Commissaris van de Koning René Paas heeft na overleg met de fractievoorzitters en een vertegenwoordiger van het college van de gemeente Zuidhorn Greetje de Vries-Leggedoor uit Nieuw Buinen benoemd als waarnemend burgemeester van Zuidhorn. De benoeming gaat in per 15 oktober 2017 en geldt voor onbepaalde tijd zolang het proces van gemeentelijke herindeling waarin de gemeente Zuidhorn betrokken is, duurt.

De Vries-Leggedoor (1955 / CDA) is sinds 2007 lid van de Eerste Kamer. Zij was van 2005 tot 2009 lid van het dagelijks bestuur van het Waterschap Hunze en Aa’s en van 1999 tot medio 2003 gedeputeerde van de provincie Drenthe.

Mevrouw De Vries-Leggedoor zal op 18 oktober de eed of belofte afleggen ten overstaan van de Commissaris in de gemeenteraad van Zuidhorn.