Grijpskerk voorloper in het Westerkwartier

WMO-consulent in het Dorpsloket

 Door de stationering van de WMO-consulent in het Dorpsloket, is Grijpskerk het eerste dorp in het Westerkwartier waar op deze wijze invulling wordt gegeven aan de wens om als gemeente dichter bij de burgers te opereren. Al enkele maanden is op woensdagochtend Tiny Wouda, de WMO-consulent van de gemeente Zuidhorn,  in het Dorpsloket in Grijpskerk aanwezig.

Dorpsbewoners uit Grijpskerk en de omliggende dorpen kunnen op de woensdagochtenden dus dichtbij huis terecht als zij een vraag voor de WMO-consulent hebben. “Door midden in het dorp aanwezig te zijn hoor ik veel meer van wat er speelt in het dorp”, aldus Tiny Wouda. Ook de korte lijntjes tussen de medewerkers van het dorpsloket en de WMO-consulent, maken dat er goed ingespeeld kan worden op de vragen van de dorpsbewoners. Over en weer verwijzen de WMO-consulent en de loketmedewerkers naar elkaar. Het dorpsloket is elke werkdag geopend van 10.00 tot 12.00 uur. Ook op de andere dagen in de week komen vragen binnen die eigenlijk het beste door de WMO-consulent kunnen worden opgepakt. De loketmedewerkers verwijzen dan niet alleen door naar Tiny, maar kunnen ook alvast een afspraak maken. Andersom weet Tiny de loketmedewerkers te vinden als zij in haar contacten met de dorpsbewoners merkt dat er behoefte is aan ondersteuning die vanuit de gemeente niet kan worden gegeven. De grote map met vrijwilligers van het dorpsloket (in ambtelijk jargon, het voorliggende veld) werkt dan heel goed. Bij Tiny Wouda kunnen de dorpsbewoners terecht voor vragen over voorzieningen die er voor zorgen dat mensen zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.  Het gaat dan om zaken zoals dagbesteding, ondersteuning van mantelzorgers,  hulpmiddelen voor vervoer, woningaanpassing etc. Waarvoor u precies allemaal bij de WMO-consulente terecht kan, kunt u ook vragen aan de medewerkers van het dorpsloket. Zij zijn hier goed van op de hoogte. Meer informatie over het Dorpsloket Voor Elkaar is te vinden op de website van de Dorpscoöperatie Grijpskerk Verbonden: grijpskerkverbonden.nl.