GroenLinks bezorgd over gasopslag Grijpskerk

GRIJPSKERK – Michiel Pellenbarg, GroenLinks-raadslid in Zuidhorn, maak zich zorgen over de werking van de gasopslag Grijpskerk op de omgeving. Hij doet dit naar aanleiding van het bestemmingsplan dat onlangs in de raad aan de orde is geweest.

“Met de kennis van nu hadden we natuurlijk liever gehad dat de gaswinning en ook de opslag Grijpskerk niet in of nabij onze gemeente plaats had gevonden. Maar we hebben te maken met de situatie zoals ze voorlopig is. We zijn over het algemeen wel positief over het prachtige park dat de locatie gaslocatie Grijpskerk omsluit. Dat mag zeker blijven! Ook wanneer de NAM zich uit onze buurt gaat terugtrekken. Raar genoeg komen in het bestemmingsplan gasopslag Grijpskerk zaken als “aardbeving” en “bodemdaling” niet voor. Waarom staat in dit plan wel beschreven dat er op de locatie geen seksuele handelingen mogen worden verricht, terwijl de bodem wel gedurende het jaar op en neer gaat bij het vullen en leegpompen van het veld? Misschien is dat wettelijk en planologisch wel uit te leggen, maar het zou in deze roerige tijd toch beter zijn geweest als werd ingegaan op hoe we hier vanuit het ruimtelijk beleid tegenaan kijken? En wij willen ook een visie op het einde van het fossiele tijdperk over tien jaar of liever nog sneller. Hoe gaat dat dan? Wordt het terrein netjes en schoon achtergelaten? Kennelijk is er bij het maken van het bestemmingsplan geen inbreng geweest van de inwoners van Grijpskerk en Kommerzijl. Is er wel voldoende reuring gegeven aan dit nieuwe bestemmingsplan bij de omwonenden?”

Michiel Pellenbarg pleit ervoor een lange termijn-visie te ontwikkelen voor de toekomst van de gasopslag Grijpskerk en hierbij de inwoners te betrekken: “Gelukkig gaat het nu snel met het verminderen en zelfs afschaffen van het gebruik van fossiele brandstoffen. De gaswinning en –opslag zouden wel eens sneller en eerder sterk kunnen verminderen dan we nu denken. Daarom moeten we weten hoe we vervelende gevolgen van de gasopslag kunnen voorkomen.”