GroenLinks: Luisteren en wijsheid nodig bij mountainbike-route

ZUIDHORN – GroenLinks Zuidhorn stelt voor om alternatieven te onderzoeken voor de Mountainbike-route in het Johan Smitpark en het Waterpark. “Een besluit nu vóór de mountainbike-route in de parken zal zeer waarschijnlijk leiden tot allerlei procedures met bezwaren en dus uitstel. Daar wordt niemand mee geholpen”, denkt GroenLinks fractievoorzitter Klaas-Wybo van der Hoek.

“Een besluit nu vóór de MTB-route in de parken leidt –als we de geluiden goed beluisteren- tot allerlei lange procedures met bezwaren en dus uitstel. We luisteren dan ook niet goed naar de kritische tegengeluiden. Met zo’n besluit nu, komt dus de oplossing beslist niet dichterbij. Zo’n besluit zal de voor- en tegenstanders verder uit elkaar drijven. Daar wordt niemand gelukkig van. Voor iedereen is het veel verstandiger en wijzer eerst te kijken naar andere oplossingen.  Dat is ook logisch, omdat de gemeenteraad maar één mogelijkheid heeft laten uitzoeken. De sfeer rond de Mountainbike-route is gespannen en haast on-Zuidhorns. Het is jammer dat er in deze sfeer een besluit genomen moet worden over de Mountainbike-route in het Johan Smitpark en het Waterpark van Zuidhorn. Die sfeer vraagt niet om een verscherping, maar om rust en wijsheid. Het initiatief van een aantal inwoners voor een Mountainbike-route is op zich erg aardig. Zij hebben er bewonderenswaardig hard aan gewerkt. Alleen de voorgestelde route in de parken blijkt nogal wat bezwaren te hebben. Verschillende gebruikers van de parken maken zich zorgen over de veiligheid, vooral voor kwetsbare groepen als ouderen, mensen met een beperking en ouders met kinderen. Daarnaast is er nog onvoldoende duidelijk over de effecten op de flora en fauna. Het plan staat in ieder geval nogal op gespannen voet met het groenbeleid van de gemeente.” GroenLinks stelt daarom voor om alternatieven te onderzoeken op andere locaties of in de vorm van een route die beter tegemoetkomt aan de bezwaren. Van der Hoek: “Laten we dit direct zo veel mogelijk doen in samenspraak met de initiatiefnemers en degenen die bezwaren hebben geuit. GroenLinks wil dat de gemeente in de nieuwe verkenning van alternatieven zelf het voortouw neemt, vooral om niet nog meer van de initiatiefnemers te vergen. Het moet toch mogelijk zijn om in een dorp als Zuidhorn met 7500 inwoners te komen tot een plan waarbij mountainbikers hun sport naar wens en met plezier kunnen beoefenen zonder dat dit tot onoverkomelijke bezwaren leidt bij een grote groep inwoners? Zoals we de Zuidhorners kennen, hebben we er vertrouwen in dat dat gaat lukken.”