GroenLinks: ‘Mountainbikeroute dreigt hindernisbaan te worden’

0
255

ZUIDHORN – Fractievoorzitter van GroenLinks in Zuidhorn, Klaas-Wybo van der Hoek, heeft vragen aan de gemeente gesteld over de procedures die spelen bij de aanleg van een mountainbikeroute door de parken van Zuidhorn.

Van der Hoek vroeg: “Stel dat de gemeenteraad maandag besluit tot de aanleg van een Mountainbikeroute in het Johan Smit- en Waterpark: hoe lang duren vervolgens de verschillende procedures? En wanneer kan begonnen worden met de aanleg?” Uit de antwoorden blijkt dat de lengte van de procedures afhankelijk is van de route. Als de waterzuivering in de route zit, dan duurt de procedure lang: 26 weken. Is dat niet het geval, dan is de tijd acht weken met een mogelijke verlenging met zes weken. In het laatste geval zou overigens ook nog de Wet natuurbescherming van toepassing kunnen zijn. Dan duurt ook die procedure 26 weken. Dat betekent concreet: als op 1 februari een aanvraag wordt ingediend, kan bij een korte procedure rond 1 april of bij een lange rond 1 augustus de vergunning voor de mountainbike-route verleend zijn.

De andere vragen van Klaas-Wybo van der Hoek:  “Mag met de aanleg begonnen worden, als de omgevingsvergunning verleend is? En hebben bezwaren en beroepen een opschortende werking bij vergunningverlening?” Uit het antwoord van de gemeente blijkt dat na een verlening van een vergunning de dag erna onmiddellijk met de aanleg begonnen mag worden. Als er bezwaren tegen de vergunning worden ingediend, hoeven de werkzaamheden niet gestopt te worden. Ze kunnen gewoon doorgaan. Bezwaarmakers kunnen bij de rechter wel een voorziening daartegen aanvragen. Mocht die worden toegewezen, dan moeten de werkzaamheden wél gestaakt worden. Wijst de rechter geen voorziening toe, dan kan het werk doorgaan.

Van der Hoek vroeg ook nog naar de subsidies die toegezegd zijn: “Komen die in gevaar bij uitstel?” Uit de informatie van de gemeente blijkt dat bij twee van de drie subsidiegevers uitstel geen problemen oplevert. Van één subsidiegever is nog niet bekend of bij uitstel de subsidie in gevaar zou komen. Klaas-Wybo van der Hoek is blij met de antwoorden: “Ze ondersteunen onze opvatting dat het nu écht nodig is dat voor- en tegenstanders van de route in de parken tot een oplossing komen. Als dat niet gebeurt, wordt de moutainbike-route een schier onneembare juridische hindernisbaan. En die levert alleen maar verliezers op.”